„Statut grada neustavan“

Navedene medijske organizacije u saopštenju za javnost ističu da je Skupština grada Beograda 17. oktobra usvojila tekst Statuta grada, koji u članu 26 stavu 1 tački 5 utvrđuje nadležnost Grada da osniva televizijske i radio-stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja.


Potpisnici saopštenja – Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Asocijacija nezavisnih lokalnih medija “Lokal press” – navode da na taj način grad Beograd ima statut koji je direktno suprotan Zakonu o javnom informisanju.


Naime, prema stavu 2 člana 14 tog zakona, osnivači javnog glasila ne mogu biti, ni posredno ni neposredno, država i teritorijalna autonomija, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, osim ukoliko je to predviđeno posebnim zakonom kojim se uređuje oblast radio-difuzije.


Osim što je Statut grada Beograda u suprotnosti i sa Ustavom Republike Srbije, on je loš i za građane Beograda, koji će, pored pretplate za republički javni servis, plaćati i gradske medije, a da ih niko nije pitao da li to žele, dodaje se u saopštenju.


NUNS, UNS, NDNV, ANEM i “Lokal press” potvrdili su da će podneti predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Statuta grada Beograda Ustavnom sudu Srbije.

Tagovi

Povezani tekstovi