Stojanović: Neka se odmore Cekić i Stipčević

„Nenad Cekić je ugledan nastavnik univerziteta, etičar i filozof, kome sam više puta govorio da se čudim što toliko vremena posvećuje stvarima koje su van njegove glavne struke. Zato sam mu i savetovao da u Republičku radiodifuznu agenciju dovedemo ljude koji će obavljati najveći deo operativnog posla, naročito pošto bude zaokruženo ono što je Agencija do sada uradila, a toga je puno valjanog (za to veliki deo zasluge pripada Cekiću i Vasiću), i što ćemo okončati do kraja godine. Cekiću sam predložio da Savet postavi izvršnog direktora, vrsnog pravnika, što je u međuvremenu učinjeno, a sada sugerišem da odredimo i direktora RRA koji bi koordinisao rad svih službi i stalno komunicirao sa članovima Saveta i detaljno ih informisao, naročito između sednica. Takođe bih savetovao Cekiću da se po završetku ove godine odlučimo za rotaciju na dužnosti predsednika, a da on naravno ostane član Saveta. Da ne bude nesporazuma, hitam da izjavim da ne samo da nisam zainteresovan za taj ’položaj’, nego i da se njega nipošto ne bih prihvatio i kad bi mi bio ponuđen.”


,,Moram nešto da kažem i o mom prijatelju Nikši Stipčeviću, akademiku, upravniku Biblioteke SANU, kome se čudim što van struke toliko vremena gubi na operativne poslove, uključujući i predsedavanje Upravnim odborom RTS-a’’, dodaje Stojanović.


Član Saveta RRA, profesor dr Svetozar Stojanović i ovim rečima komentariše za ,,Politiku” spor RRA-RTS koji je unazad dve-tri nedelje uzburkao javnost, ali i pojedinačne strasti.


Profesor Stojanović naglašava da su predsednici Saveta RRA i UO RTS samo „prvi među jednakima” i da ne mogu sami donositi nikakve važne odluke, jer ih obavezuju stavovi utanačeni posle rasprava na tim telima, vrlo važnim u našem političkom i društveno-informativnom sistemu, telima koja treba da budu uzor drugim organima, ne samo po načinu rada nego i po međusobnim odnosima. A to podrazumeva i prestanak svađa.


U razgovoru za ,,Politiku’’ dr Stojanović govori i o genezi aktuelnog spora, jer je pre dva meseca sve započelo razmatranjem problema opadanja prihoda od naplate. O toj činjenici mora da vodi računa ne samo UO RTS, nego po zakonu, i RRA. Zato je dr Stojanović, po nalogu Saveta RRA, razgovarao sa Nikšom Stipčevićem, i sa njim dogovorio da UO RTS-a sačini analizu i obavesti Savet RRA o broju pretplata, dinamici, teškoćama oko naplate, kao i načinima da se problem reši. Ideja je bila da se kroz saradnju dva tela popravi ono što je moguće popraviti. U istom duhu je potom i Cekić razgovarao sa Stipčevićem, s tim što su se dogovorili da UO RTS posao obavi u što kraćem roku.


,,Iz meni nejasnog razloga, negde usred tog perioda, Cekić je bez odluke Saveta, koji nije ni održao takvu sednicu, dao taj poziv za kandidovanje za članove UO RTS, utoliko čudniji što je to učinjeno usred trajanja mandata članova sadašnjeg UO. Ukoliko se menja sastav, to je moguće pojedinačno a ne u celini, a drugo, i te pojedinačne promene bi zahtevale uverljiva obrazloženja.“


Ovde se, međutim, upliće jedna normativna činjenica o kojoj šira javnost nema saznanja. Savet RRA je, zakonski gledano, nadređen ne samo RTS-u nego i njenom Upravnom odboru, između ostalog i zato zato što je članove Saveta RRA izabrala Skupština Srbije na određeni broj godina, Taj Savet bira UO RTS-a, a ovaj svog predsednika i njegovog zamenika, kao i osnovni menadžment na čelu sa direktorom. RTS-a (Savet RRA se u to ne meša i ne može mešati). Utisak je našeg sagovornika i da ljudi u RTS-u ,,teško prihvataju činjenicu da im je RRA nadređena u zakonskom pogledu’’, baš kao što, s druge strane, ,,neki ljudi u Savetu RRA, povedeni tim zakonskim rešenjem o nadređenosti-podređenosti, zanemaruju da taj odnos treba pre svega da bude saradnički’’.


,,U poslednje vreme, iz meni nepoznatih razloga, došlo je ponovo do oštre javne svađe između predsednika Saveta RRA i njegovog zamenika, s jedne, i direktora RTS-a, s druge strane, uprkos tome što oni međusobno nemaju nikakve formalno-pravne odnose, jer direktora RTS-a, da ponovim, postavlja UO RTS-a.’’


,,Da stvar bude gora”, nastavlja dr Stojanović, „ni jedna ni druga strana nije vodila računa o ugledu tih institucija, kao i o tome da su obe dužne da doprinose izgradnji dijaloške i demokratske političke kulture u nas.’’


Što se tiče javnog oglasa kojim je oglašena kandidatura za nove članove UO RTS, dr Stojanović naglašava da se odluke Saveta RRA donose kolektivno, te da nikako nije dovoljno da predsednik tog tela ili njegov zamenik obaveste članove Saveta šta su uradili ili šta nameravaju da urade.


,,Takvo obaveštenje nisam ni video”, kaže dr Stojanović, „možda mi je ono poslato na računar, ali ni to nije dovoljno, jer kao član Saveta RRA moram da učestvujem u odlučivanju. Greška je nesumnjivo napravljena, došlo je do zaoštravanja atmosfere, a onda je greška ispravljena.“


Sada, naglašava dr Svetozar Stojanović, pažnja se mora usredsrediti na problem pretplate, jer to nije nikakva privatna stvar ni članova Saveta RRA, ni Upravnog odbora RTS-a ni direktora RTS-a, već je to zakonska obaveza o kojoj RRA kao regulatorno telo mora i hoće da vodi računa.


Slobodan Kljakić

Tagovi

Povezani tekstovi