„Studio B“ nije „televizija lepih želja“

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija zatražili su juče od Skupštine grada da iz Nacrta statuta izbriše član po kome Grad može da osniva televizijske i radio-stanice. Prema Zakonu o glavnom gradu, koji je donet krajem 2007. godine, Beograd na ovo ima pravo, ali se ono kosi sa odredbom Zakona o javnom informisanju po kome „osnivač javnog glasila ne može biti, ni posredno ni neposredno, država i teritorijalna autonomija (grad, opština).
NUNS i ANEM u svom obrazloženju ukazali su i na to da, prema ovom Zakonu, osnivač medija ne može biti ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u državnoj svojini, ili se finansira iz javnih prihoda. U ovim udruženjima kažu da „statut Beograda predstavlja ozbiljno kršenje prava na slobodu izražavanja, kao prava koje uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti“, dodavši da je to zajamčeno Ustavom Republike Srbije i međunarodnim dokumentima poput Međunarodnog pakt o građanskim i političkim pravima i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava iosnovnih sloboda.
S druge strane, da Grad Beograd može da osniva svoje medije, predviđeno je Zakonom o glavnom gradu, što je i preneto u Nacrt statuta koji je na sednici gradskog parlamenta usvojen 16. septembra.
Prema rečima Aleksandra Timofejeva, generalnog direktora RTV „Studio B“, čiji je osnivač Grad Beograd, ukoliko bi „Studio B“ ostao bez dotacije Grada i usmeren na tržište, ova televizija može postati „televizija čestitki i pozdrava“.
– „Studio B“ je regionalna televizija koja ima veću gledanost od pojedinih televizija koje imaju nacionalnu frekvenciju. Ona je uvek radila za Beograd i Beograđane. Nisam isključiv, čitavog života radim u nezavisnim medijima, ali bi ovo pitanje trebalo ozbiljno razmotriti. Bilo bi dobro da to što su pokrenuli NUNS i ANEM bude početak rasprave o ovoj bitnoj temi – rekao je Timofejev za „Blic“.
Do juče na adresu Skupštine grada nije stigao nikakav zahtev ili primedba na član Nacrta statuta koji se odnosi na pravo Grada da bude osnivač medija.
– To je važno pravo koje nam je omogućio Zakon o glavnom gradu, i zašto bismo ga se sami odricali. „Studio B“ je popularna i važna stanica za Beograđane. Dok je trajala javna rasprava, ovakvu primedbu nismo čuli niti dobili pismeno, ali ne isključujem da će se na sednici i o tome raspravljati, s obzirom na to da odbornici, ali i odreženi broj građana, mogu da podnesu amandman – kaže Zoran Alimpić, predsednik Komisije za izradu statuta Beograda.


L. Gedošević

Tagovi

Povezani tekstovi