Subotica: Za informisanje 28 miliona

subotica

[box align=’box-left’ id=’7147′]

“Namena Konkursa je ostvarivanje javnog interesa građana Subotice u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Grada Subotice, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana” – navedeno je, između ostalog, u tekstu konkursa.

Pravo učešća na Konkursu, pod uslovom da imaju registrovano sedište na teritoriji Subotice, imaju mediji upisani u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre, odnosno audio – video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta.

“Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti su ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Subotice, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i jezičkog i kulturnog identiteta građana Subotice, pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina” – navedeno je u tekstu konkursa.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 26. aprila ove godine.

Lokalna samouprava je konkursom pozvala i novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate gradonačelniku.

“Podnete prijave po konkursu razmatra i predlog o raspodeli sredstava donosi konkursna komisija koju rešenjem imenuje Gradonačelnik. Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije” – navedeno je u tekstu konkursa.

Tagovi

Povezani tekstovi