Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj

Prvi izveštaj nadzornog tela Saveta Evrope GREVIO (Ekspertska grupa za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) u kome se ocenjuju mere koje je Srbija preduzela radi primene Istanbulske konvencije(Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici)

Izveštaj se zasniva na podacima koje je delegacija GREVIO dobila od predstavnika Vlade, nevladinih organizacija, službenika za sprovođenje zakona, sudija, osoblja centara za socijalni rad i novinara tokom posete Beogradu i Novom Sadu u februaru 2019. godine, kao i na državnom izveštajukoji je Srbija predala u julu 2018. godine i brojnim prilozimaOmbudsmana i organizacija civilnog društva.

Srbija je ratifikovala Istanbulsku konvenciju 2013. godine; stupila je na snagu u avgustu 2014. godine.

Zaključci izveštaja i preporuke za vlasti Srbije predstaviće:

Simona LANZONI, izvestiteljka za Srbiju i druga potpredsednica Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, moderiraće konferenciju za medije.


Radni jezici konferencije za medije su engleski i srpski, uz obezbeđeno simultano prevođenje.


Individualni intervjui sa Simonom Lanzoni mogu biti organizovani na zahtev medija.


Kontakti za slanje zahteva za akreditaciju i zahteva za intervjue (preporučuje se akreditacija unapred):

Tatjana Baeva(Službenica za medije Saveta Evrope u Strazburu) +33 (0)6 85 11 64 93

Marija Simić(Službenica za medije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu) +381 63 60 13 37.


Dodatne informacije:


GREVIO je nezavisno stručno telo odgovorno za nadgledanje primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u zemljama-članicama.

GREVIO sastavlja i objavljuje izveštaje u kojima se ocenjuju zakonodavne i druge mere preduzete u članicama, a koje odredbe ove Konvencije čine pravnosnažnim. U slučajevima kada je potrebno preduzeti mere za sprečavanje ozbiljnog, masovnog, trajnog obrasca nasilja nad ženama, obuhvaćenog Konvencijom, GREVIO može pokrenuti poseban postupak istrage.GREVIO takođe može usvojiti, kad je to potrebno, opšte preporuke po temama i konceptima Konvencije.

GREVIO čini 15 eksperata visokog nivoa iz država potpisnica Istanbulske konvencije. Biljana BRANKOVIĆ, članica stručnog tela iz Srbije, izabrana je u maju 2015. godine.

Press conference in Belgrade on Wednesday, 22 January 2020

Strasbourg/Belgrade, 16.01.2020 – The first report by the Council of Europe’s monitoring body GREVIO evaluating measures taken by Serbia to implement the Istanbul Convention (the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) will be published and presented to media in Belgrade at a press conference on Wednesday, 22 January, at 2.00 p.m. at the Media Centre (Belgrade, Terazije 3/II).

The findings of the report and recommendations provided to the authorities will be presented by Simona Lanzoni , rapporteur on Serbia and Second Vice-President of the Council of Europe’s Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). Tobias Flessenkemper, Head of the Council of Europe in Belgrade, will moderate the press conference.

The report is based on the information received by the GREVIO delegation from the government representatives, NGOs, law enforcement officials, judges, staff of social welfare centres and journalists during the visit to Belgrade and Novi Sad in February 2019, as well as on the state report submitted by Serbia in July 2018 and the numerous contributions of the Ombudsman and civil society organisations .

Serbia has ratified the Istanbul Convention in 2013; it entered into force in Serbia in August 2014.

Language regime of the press conference: English-Serbian

Individual interviews with Simona Lanzoni can be arranged upon request.

Prior media accreditation is recommended.

Contacts for media accreditation and interview requests:

Tatiana Baeva (Spokesperson/Media Officer, in Strasbourg) +33 6 85 11 64 93

Marija Simić (Media Officer, in Belgrade) +381 63 60 13 37.

Background

GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) by the Parties.

GREVIO draws up and publishes reports evaluating legislative and other measures taken by the Parties to give effects to the provisions of the Convention. In cases where action is required to prevent a serious, massive or persistent pattern of any acts of violence covered by the Convention, GREVIO may initiate a special inquiry procedure. GREVIO may also adopt, where appropriate, general recommendations on themes and concepts of the Convention.

GREVIO consists of 15 high-level experts from states-parties to the Istanbul Convention. Biljana BRANKOVIC, a Serbian member of the expert body, was elected in May 2015.Tagovi

Povezani tekstovi