Svi medijski radnici koji su prosledili spiskove Vladi Srbije su akreditovani za obavljanje posla tokom trajanja policijskog časa

Niko od medija i novinara nije dobio povratnu informaciju o dobijanju dozvole jer je veliki broj prijava upućen Vladi, a Vlada je sve spiskove prosledila Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Za sada nisu potrebne nikakve dodatne dozvole niti potvrde za kretanje tokom trajanja policijskog časa (ukoliko se lice nalazi na spisku koji je medij prosledio Vladi), jer će se identifikacija vršiti na osnovu ličnih dokumenata kao i obično.

Ukoliko bilo ko od koleginica i kolega ima problem zbog obavljanja svog posla tokom trajanja policijskog časa može se obratiti našem Udruženju i mi ćemo pokušati da problem otklonimo u saradnji sa nadležnim institucijama. Za sve prepreke na koje nailazite u obavljanju dužnosti informisanja u javnom interesu možete se obratiti na brojeve telefona naših zaposlenih u Sekretarijatu NUNS –a.

Tagovi

Povezani tekstovi