Tasovac: Kad zataji sistem, zabava dominira nad kulturom

tasovac-tanjug

[box align=’box-left’ id=’7156′]

Ministar je podsetio da je vreme u kojem danas živimo ispunjeno strepnjama, nesigurnošću, neočekivanim političkim obrtima i promenama koje zapravo nikome ne daju izvesnost pozitivnih rezultata.

„Naše vreme jeste vreme krize, ali i vreme ubrzanih tehnoloških revolucija koje naglašavaju razlike između razvijenih društava čije specifičnosti usporavaju razvoj, ali kada dođemo do kulture to je mesto gde je čitav svet naše rodno mesto“, istakao je Tasovac.

On je dodao da su vrednosti ključni problem, jer u trenutku kada zataji sistemska podrška kulturi počinju da cvetaju zabava, moda, stil, poročni spektakli… „odnosno zabava počinje da dominira nad kulturom“.

„Ali prerušena u kulturu, zabava je kratkog daha, jer ono što je prolazno ne možemo ostaviti u nasleđe, a ovde govorimo o kulturi kao nečemu što ostavljamo budućim generacijama“, napomenuo je ministar.

Međutim Tasovac kaže i da je neophodno prepoznavati kulturu kao oblast koja prožima sve druge oblasti kako društvenog, tako i političkog života. „Ona je sveprisutna“, istakao je on.

Ministar kaže da je veoma bitna i činjenica da se kultura postavi u prvi plan, jer svaka tema koja je bila predmet ovog ispitivanja je upravo vezana za taj segment.

„Onog trenutka kada budemo počeli da komuniciramo uz pomoć kulture doći ćemo, ne samo do poboljšanja održivog razvoja, već i do postizanja mnogo bolje atmosfere u društvu“, istakao je ministar.

On ocenjuje da takva istraživanje ne služe da bi se samoanalizirala sadašnjost, da bi imala jedan pogled, „jer koliko god da napravimo istraživanja svako bi dalo različite rezultate, ali ono što je sigurno bitno je da smo mi opredeljeni prema onome šta je cilj i tiče se ne samo Srbije, već globalne slike, i kultura mora da zauzme ono mesto koje joj pripada“.

Stalna koordinatorka UN-a u Srbiji Irena Vojačkova Solorano rekla je da taj izveštaj predstavlja rezime konsultacija sa javnošću u Srbiji i Ministarstvom kulture kako kultura može da utiče na napredak i razvoj u Ujedinjenim nacijama.

Ona je podsetila da su u protekle dve godine, narod i Vlada Srbije odigrali važnu ulogu u kreiranju globalne razvojne agende.

„Tokom Nacionalnih konsultacija pod nazivom ‘Srbija kakvu želim’ prikupili smo dragocena mišljenja o tome koji su ključni razvojni izazovi za Srbiju, ali i ostatak sveta. Ta mišljenja su integrisana u globalni izveštaj UN-a koji će biti predstavljen na jesen ove godine zajedno sa Ciljevima održivog razvoja“, istakla je ona.

Solorano je rekla da su sva pitanja tokom istraživanja bila vezana za kulturu: šta da radimo sa kulturom jer je ona važna, kako da kulturu pretvorimo u pozitivan element razvoja… „Ljudi širom sveta su na sličan način razmišljali, pa smo odabrali tih pet zemalja da se zaista pozabave temom kulture i razvoja“.

Ona je takođe izrazila uverenje da je jedan od ključnih problema upravo u vrednostima i smatra da ako se bude na njima radilo da će biti rešeno nekoliko problema.

Konsultacije su sproveli tim UN u Srbiji i Vlada Republike Srbije, u saradnji sa Sekonsom, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i Beogradskim fondom za političku izuzetnost. Pored Srbije, globalno istraživanje „Kultura i razvoj, Post – 2015“ obavljeno je u Bosni i Herecegovini, Ekvadoru, Maliju i Maroku.

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je predstavljen Finalni izveštaj Post-2015 Nacionalnih konsultacija posvećenih temi „Kultura i razvoj“ u kojim je učestvovala Srbija sa još pet zemalja sa ciljem da se formuliše nova Agenda UN nakon 2015. godine.

Kao rezultat, Srbija je sa Marokom, Malijem, Ekvadorom i Bosnom i Hercegovinom, odabrana da sprovede drugu fazu konsultacija koja se fokusirala isključivo na kulturu i razvoj.

Tokom procesa, Vlada Srbije i Ujedinjene nacije kominicirali su sa više od 250.000 ljudi putem različitih društvenih mreža, sa 1.400 građana u neposrednim intervjuima i sa više od 50 institucija i pojedinaca u otvorenoj debati o kulturi u kontekstu razvoja.

Debate su se vodile na šest tema: kultura i smanjenje siromaštva, kultura i obrazovanje, kultura, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, kultura, održivi gradovi i zdrav život u urbanoj sredini, kultura i klimatske promene i kultura, inkluzija i pomirenje.

Tagovi

Povezani tekstovi