U središtu spora Tijanić ili TV pretplata

Beograd – Predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije akademik Nikša Stipčević podneo je tužbu Vrhovnom sudu Srbije protiv NN lica iz Republičke radiodifuzne agencije koja stoji iza javnog poziva o popunjavanju mesta u Upravnom odboru RTS-a, a objavljenom u nedeljniku Nin i dnevnom listu Politika, 3. jula ove godine. Stipčević od suda traži da se odluka o pozivu poništi kao nevažeća jer iza nje ne stoji Savet RRA, čiji članovi se, prema Stipčevićevim rečima, nisu ni sastali, već da je u pitanju samovolja NN pojedinca.
Pomenuti oglas se pojavio u trenutku žestoke javne polemike o naplati TV pretplate i optužbi na račun direktora RTS-a Aleksandra Tijanića i njihovih menadžera. „Na dušu“ im se stavlja neažurnost u naplati pretplate, čime su „ugrozili funkcionisanje javnog servisa“. Javnost je saznala da se članovi RRA nisu ni sastajali, niti odlučivali o novim članovima Upravnog odbora RTS. Sadašnji UO od 11 članova imenovan je 19. aprila 2006. godine i mandat im ističe u roku od pet godina od dana izbora.
Predsednik Upravnog odbora RTS-a je istakao i da iz Zakona o radiodifuziji i Statuta RRA nedvosmisleno proizlazi da se pre upućivanja na oglašavanje javnog poziva mora doneti odluka na sednici Saveta agencije.
– Ne može niko u ime Saveta kao pojedinac da uputi javni poziv preko javnih glasila, a da o tome prethodno nisu odlučivali, glasali i doneli odluku članovi Saveta – navodi Stipčević i podseća da Upravnom odboru još nije istekao mandat i da ne postoje razlozi zbog kojih bi se pokrenuo postupak njihovog razrešenja.
Jelena Kolo, osoba zadužena za odnose sa javnošću ispred RRA, izjavila je da niko iz Saveta Republičke radiodifuzne agencije, kao ni njen predsednik Nenad Cekić, neće davati izjave za medije povodom tog slučaja sve do sledeće sednice Saveta. A ona juče nije mogla da potvrdi kada će se održati.
– Naredna sednica Saveta biće zakazana u skladu sa uobičajenom dinamikom održavanja sednica i kada svi članovi Saveta budu prisutni, s obzirom na to da su pojedini na putu – rekla je juče za Glas Jelena Kolo. Ona ističe da će se i o tužbi akademika Stipčevića RRA izjasniti kada tužba stigne u Agenciju.
– Nemamo nameru da komentarišemo navode u medijima, a da pri tom nikakav pisani dokaz nije stigao u Agenciju – objasnila je ona.
Aleksandar Vasić, zamenik predsednika RRA, saopštio je da je javni poziv, odnosno oglas, u stvari, priprema sednice Saveta na kojoj će se raspravljati o novim članovima Upravnog odbora RTS-a. On ističe i da je razlog za ovaj poziv neažuriranost u naplati TV preplata, koja je zakonski obavezna, kao i da je RRA morala da interveniše kako ne bi bio ugrožen rad Javnog servisa.
Vasić je pre mesec dana optužio Aleksandra Tijanića i rukovodstvo RTS-a da je zbog nenaplaćene preplate napravilo gubitak od 60 miliona evra i da je RRA, kako su prenele agencije, zbog toga podnela tužbu. Tijanić je tužio Vasića zbog takvih izjava, a juče nije bio dostupan za naš list.


S. Gujaničić

Tagovi

Povezani tekstovi