UM: Tužba Nova S ne odlaže donošenje odluke, REM opet krši zakon

Snimak ekrana: N1
Snimak ekrana: N1

Predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić, nakon propuštenog zakonskog roka za odlučivanje o petoj dozvoli za nacionalno emitovanje bez opravdanja, te nezakonite obustave rada bez presedana u državnim institucijama, sada je izjavila da peta dozvola nije dodeljena navodno jer je Nova S podnela tužbu zbog nepostupanja REM-a u zakonskim rokovima.

 

Iz pravno i logično neodrživih razloga, deluje da Predsednica Saveta REM smatra da legitimno korišćenje pravnih sredstava na raspolaganju učesnicima na konkursu daje mogućnost instituciji koju vodi da nastavi sa kršenjem zakona.

 

Podsećamo da je na prethodnom konkursu REM odlučio u roku od 21-og dana, dok je u drugom konkursu sa identičnim pravilima, učesnicima i rokovima već protekao 51 dan, a umesto da se REM izvini zbog probijanja rokova i bez odlaganja donese odluku, njegovi predstavnici troše energiju na kreativno osmišljavanje novih izgovora za nepostupanje, koji nemaju nikakvo uporište u zakonu.

 

REM nema mogućnost da svojevoljno odlučuje da li će ili ne poštovati rokove, zato je i tražena zaštita od suda da naloži REM-u da donese rešenje, kada već sam ne želi da postupa u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Pokretanje upravnog spora je pravo svake stranke u postupku i ne daje pravo REM-u ni da izbegava sopstvene obaveze ili odlučuje diskreciono, već nastoji da ga obaveže da poštuje propis.

 

Nova S tokom čitavog postupka dodele nacionalnih dozvola isključivo insistira da se poštuju propisi, odnosno omogući fer i ravnopravan tretman svih učesnika – zašto bi bilo ko smatrao ovakav čin pritiskom, ili legitimnim razlogom za dalje odlaganje odluke, nije najjasnije. Treba imati u vidu da je REM u sopstvenoj odluci pri dodeli prve četiri dozvole izričito potvrdio da nikakvih pritisaka od strane Nova S nije bilo.

 

Podsećanja radi, članovi Saveta REM su potvrdili da pritisci na odlučivanje tog tela postoje, ali da ne dolaze od opozicije i nezavisnih medija, već da takve optužbe predstavljaju skretanje pažnje sa redovnih problema sa kojima se regulator susreće.

 

Deluje da traženje podrške od organa izvršne i zakonodavne vlasti, nezakonita obustava rada, uslovljavanje saglasnosti Skupštine za ključna operativna dokumenta, poništavanje akata od strane nadzornih organa, predstavljaju primere pravih pritisaka na nezavisnost institucija, a ne pozivi na zakonito postupanje, vladavinu prava i fer tender učesnika u postupku ili dobronamerne kritike evropskih institucija.

 

Predsednica Saveta REM-a je navela da „druge televizije nijedan jedini put ni ‘A’ nisu rekli dok čekaju ko će da dobije dozvolu“. U medijskom okruženju za koje je REM odgovoran, deluje da je ćutanje na nezakonito postupanje poželjno, što su pokazali i rezultati prethodnog, znatno brže okončanog, konkursa.

Tagovi

Povezani tekstovi