Unapeđenje položaja mladih u izbornoj kampanji 2020

Konferencija za novinare Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS)

Prema relevantnim istraživanjima 64% mladih želi da ode iz Srbije, usled nedovoljne finansijske osnaženosti, nepoverenja u institucije i političare, te uverenja da svojim glasom ne mogu da utiču na političke procese. Politički akteri u medijima najčešće iznose deklarativna zalaganja za unapređenje položaja mladih, bez navođenja konkretnih mera koje će preduzeti. Čak 63% mladih u Republici Srbiji smatra da je potrebno uvođenje kvota za mlade u institucije kako bi se obezbedilo njihovo prisustvo i učešće u donošenju odluka.
Oblasti koje su mladi prepoznali kao ključne, a koje utiču na kvalitet njihovog života i u kojima je potrebno ponuditi rešenja, programe i mere su: uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka, osamostaljivanje, zapošljavanje, obrazovanje mladih i sistem vrednosti. Potrebno je uključiti mlade u procese donošenja odluka i zbog toga KOMS traži od svih aktera/političkih partija da:
• na listama predlože 20% mladih osoba do 30 godina;
• 20% osvojenih mandata povere mladim osobama;
• koncipiraju obraćanja i kreiraju programe za mlade tako da ponude minimum 20 politika i konkretnih mera za mlade koje će uticati na unapređenje položaja mladih i biti zasnovane na stvarnim izazovima sa kojima se mladi suočavaju.

Kako bismo ispratili da li su mladi tema u izbornoj kampanji i na koji način politički akteri komuniciraju pitanja mladih, KOMS će do izbora 26. aprila, vršiti monitoring izborne kampanje. Tim mladih istraživača i istraživačica sa Fakulteta političkih nauka, svakodnevno će pratiti koji su problemi mladih identifikovani, da li su predložene konkretne mere ili su samo data opšta obećanja kao i ko komunicira ka mladima, da li su mladi političari/ke akteri kampanje, da li se akteri obraćaju svim mladima ili samo određenim grupama. Rezultati monitoringa će se objavljivati na nedeljnom nivou na sajtu i društvenim mrežama KOMS-a.

Na konferenciji će govoriti:

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa konferencijom, možete nas kontaktirati putem office@koms.rs ili pozivom na 069 738 445.


Tagovi

Povezani tekstovi