Urednice Jutarnjeg programa dobitnice nagrade

urednice-jutarnjeg-programa-rtv

[box align=’box-center’ id=’7310′]

RTV je dobitnik te nagrade u kategoriji medija, a ostali dobitnici su Fond za humanitarno pravo u kategoriji organizacija civilnog društva, Ljubomir Živkov u oblasti javnih ličnosti, Mirko Milićević iz „Dosije studija“ u kategoriji biznis sektora i Odeljenje za javni red i mir policijske uprave za grad Beograd u kategoriji javne vlasti.

Dodeljujući nagradu Goran Miletić iz Centra za promociju prava seksualnih manjina istakao je da su koleginice iz RTV-a svojom profesionalnom izuzetnošću značajno doprinele borbi protiv diskriminacije.

„Dužnost svakog novinara, posebno novinara na javnom servisu jeste da praktično obradi sve teme koje su neophodne i u prvom planu, baš što i ova nagrada jeste nagrada za borbu protiv diskriminacije. Mi smo u obavezi da se borimo protiv diskriminacije i na taj način istinski da radimo svoj posao“, rekla je Tamara Srijemac.

Kristina Šarić je navela da je moralna obaveza svih novinara da iznad svega na pravi način izveštava o diskriminaciji bilo koje vrste.

„Da li je to diskriminacija LGBT osoba, da li je to diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti, da li je to diskriminacija osoba sa invaliditetom, dakle, ono od čega svaki novinar mora da pođe jeste ta moralna obaveza da izveštava kako treba“, rekla je Šarić.

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je „Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije“ kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji.

O dobitnicima nagrada odlučuju organizacije-članice Koalicije na osnovu predloga koje su joj do kraja prošle godine, dostavili pojedinci i organizacije.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders , Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT , Praxis i Regionalni centar za manjine.

Tagovi

Povezani tekstovi