Uskoro oglašavanje prodaje lokalnih medija

mediji-na-manjinskim-jezicima

[box align=’box-left’ id=’7176′]

Lokalne samouprave su dužne da Agenciji za privatizaciju dostave odluku o modelu privatizacije medija čiji su osnivač, i privatizacionu dokumentaciju, što je uslov za objavljivanje javnih poziva za prodaju tih medija.

Do sada tu obavezu nisu ispunile sve lokalne samoprave koje su osnivači medija.

Ranije je Agencija za privatizaciju upozorila da zbog kašnjenja lokalnih samoprava u dostavljaju odluka i dokumentacije, mediji mogu doći u situaciju da ne budu privatizovani, što može značiti njihovo gašenje zbog nedostatka finansijskih sredstava za poslovanje.

Agencija je objavila poziv za prikupljanje pisama investitora o zainteresovanosti za privatizaciju 73 medija, među kojima su 64 u vlasništvu lokalnih samouprava.

Zakon o javnom informisanju propisuje da mediji čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, moraju biti privatizovani do 1. jula ove godine, nakon čega će prestati njihovo finansiranje iz budžeta.

Ukoliko mediji ne budu privatizovani do tog roka, predviđeno je da vlasništvo bude ponuđeno zaposlenim u tim medijima. Ukoliko zaposleni to ne budu prihvatili, mediji će biti brisani iz registra javnih glasila.

Tagovi

Povezani tekstovi