Važni i novac i nezavisnost

Ejdan Vajt je naglasio da urednici i novinari treba da budu nosioci etičkih standarda, da zadrže nezavisnost i profesionalizam, kao i da se promovišu dobri novinari i uspostave jasna pravila ponašanja u novinarskom poslu.
– Menadžment medija mora da obezbedi transparentnost u radu i finansiranju i nezavisnost urednika, a novinari treba da identifikuju najvažnije probleme i pokrenu diskusije i zajedničke akcije – objasnio je Vajt.
Nadežda Gaće, predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, dodala je da, „iako u Srbiji postoji solidarnost novinara u pogledu njihove zaštite, glavni problem je u tome što se dugogodišnje istrage o povređenim i ubijenim novinarima ne završavaju, a pored toga i njihov ekonomski položaj je izuzetno loš“.
Jedan od načina zadržavanja nezavisnosti medija je, prema rečima Andreasa Rudaša iz nemačke kompanije WAZ, da kompanije koje posluju sa izdavačkim kućama u Srbiji budu odgovorne isključivo za posao, a njihovi domaći partneri za izdavaštvo.
– Kompanije koje donose kapital ne treba da se mešaju u poslove izdavaštva, nego da brinu o poslovnim vezama i ekonomskom napretku zajedničkog posla. Samo finansijski jake medijske kuće mogu da budu potpuno nezavisne – naglasio je Rudaš.
Probleme medijskog tržišta u Srbiji istakao je i glavni i odgovorni urednik RTV B92 Veran Matić, rekavši „da je načinjena greška podelom nacionalnih frekvencija velikom broju medijskih kuća, što je, umesto da stimuliše kvalitetnu konkurenciju, dovelo do toga da je najveći broj tih medija pod uticajem jednog ili dva centra moći.“


I. Tošović

Tagovi

Povezani tekstovi