Više pažnje poplavama

Apelujemo na medije da javnost pravovremeno informišu o katastrofi koja je zadesila Banat, kako bi senzibilisali javnost, nadležne državne organe i privredne subjekte na pružanje svake vrste pomoći i osećaj solidarnosti sa ugroženim stanovništvom.


Apelujemo na medije da izbegavaju senzacionalistički pristup ovoj temi, ali da javnost, a pogotovo stanovništvo ugroženih područja pravovremeno i sveobuhvatno obaveštavaju o opasnostima od poplava i opasnostima od posledica poplava.


Apelujemo na medije da sa merom lokalnom stanovništvu ukažu na epidemiološko-higijenske opasnosti koje prete i koje će tek da prete, kada se voda povuče sa poplavljenih područja i iza sebe ostavi porušene kuće, uginulu stoku i životinje, neispravnu vodu za piće.


Ako smo, kao mediji, pali na ispitu solidarnosti sa postradalim stanovništvom Azije, nakon talasa cunamija, sada pokažimo da smo sposobni za osećaj solidarnosti sa stanovništvom Banata.


Novi Sad, 22. april 2005.


Dinko Gruhonjić


predsednik NDNV

Tagovi

Povezani tekstovi