Vlada o besplatnim akcijama medijskim radnicima

Po donetom Pravilniku pravo na upis akcija imaju svi zaposleni čiji mediji ne pronađu kupca do 31. oktobra.

Ukoliko ne dođe do privatizacije, izdavač medija je u obavezi da donese odluku o izdavanju besplatnih akcija i javni poziv koji treba da sadrži podatke o datumu, vremenu, mestu upisa, broju i nominalnoj vrednosti akcija.

„Zaposleni imaju rok od 15 dana za upis, a nakon toga Agencija za privatizaciju proverava da li ima neko ko ne ispunjava uslove“, rekao je Dejan Stojanović iz Ministarstva kulture i informisanja koji je radio na Pravilniku.

Prema njegovim rečima, provera Agencije za privatizaciju traje 15 dana, posle čega donosi rešenje o prenosu besplatnih akcija.

„Akcije se dele srazmerno punim godinama rada“, naglasio je Stojanović.

Pravilnik je trebalo da bude donet još 1. jula, ali se prema rečima Stojanovića kasnilo jer su se čekala mišljenja resornih ministarstava.

„Slažem se da je moglo da bude i ranije, ali čekanje mišljenja resornih ministarstava ukočilo je celu stvar“, kazao je on.

Pravilnik bi danas u toku dana trebalo da bude objavljen na zvaničnom sajtu Ministarstva kulture i informisanja, a sutra u Službenom glasniku.

Izmenama Zakona o javnom informisanju propisano je da mediji čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, a takvih ima 72, moraju biti privatizovani do 31. oktobra ove godine, nakon čega će prestati njihovo finansiranje iz budžeta.

Ukoliko mediji ne budu privatizovani do tog roka, predviđeno je da vlasništvo bude ponuđeno zaposlenima u tim medijima, a ako oni to ne budu prihvatili, mediji će biti brisani iz registra javnih glasila.

Tagovi

Povezani tekstovi