VOICE: Kriminalistička policija proverava agencije koje zapošljavaju radnike u RTV-u

Na osnovu krivične prijave koju je Sindikat Nezavisnost JMU RTV podneo protiv Bobana Cakića, Dejana Jeremića i Predraga Rosića, tužilaštvo je redakciji VOICE-a (www.voice.org.rs) odgovorilo da je pribavilo potrebne podatke od Prekršajnog suda u Novom Sadu, nakon čega je upućen zahtev Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za borbu protiv korupcije, da prikupi potrebna obaveštenja radi provere navoda podnete krivične prijave.

„Odluka u predmetu nije doneta“, navodi se u saopštenju koje je potpisala zamenica javnog tužioca Gordana Rainović.

Sindikat Nezavisnost JMU Radio-televizije Vojvodina podneo je 22. januara ove godine krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u tri agencije zbog podnošenja ponude za učešće u javnoj nabavci, koja je zasnovana na lažnim podacima, kako bi protivpravno pribavili 200 miliona dinara namenjenih za posredovanje u zapošljavanju radnika u pokrajinskom javnom medijskom servisu.

Krivična prijava je podneta protiv konzorcijuma tri agencije koje su učestvovale u procesu javne nabavke, pošto jedna od agencija nije ispunjavala uslov jer je pravosnažno osuđena zbog angažovanja radnika na crno.

Prijava je podneta protiv direktora anegcije Montop HRS iz Novog Sada Bobana Cakića, direktora agencije Sequester Employment iz Beograda Dejana Jeremića i direktora agencije Optimum MV-NS iz Novog Sada Predraga Rosića.

Prekršajni sud u Novom Sadu je 2. oktobra 2018. doneo presudu kojom je agencija Optimum MV-NS osuđena zbog prekršaja iz člana 273. Zakona o radu jer sa nekoliko osoba koje su bile radno angažovane u RTV-u nije bio zaključen ugovor o radu. Ova presuda je postala pravnosnažna 25. oktobra.

Uprkos takvoj sudskoj presudi, ta agencija je u konzorcijumu sa još dve, 14. decembra prošle godine potpisala novi ugovor o radnom angažovanju 270 osoba u RTV-u, čija vrednost iznosi 200 miliona dinara.

Agencija Optimum i njen direktor Predrag Rosić kažnjeni su u Prekršajnom sudu zbog angažovanja radnika na crno. Optimum je kažnjen sa 100.000 dinara, dok je Rosiću dosuđena kazna u iznosu od 50.000 dinara.

U prijavi sindikata oni se terete da su izvršili krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, jer su agencijama pribavili nezakonitu korist od 200 miliona dinara, za šta je za odgovorna lica zaprećena kazna zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.

Tagovi

Povezani tekstovi