Za dostupnost informacija nije potrebno uputstvo

Nakon niza žalbi građana, medija i nevladinih organizacija koje su mu upućene uz obaveštenje da neki organi vlasti ne omogućavaju pristup informacijama, pozivajući se na to da poverenik nije doneo uputstvo predviđeno zakonom, Šabić je saopštio da bez uputstva organi treba da postupaju po Zakonu. On je dodao da prema tom zakonu svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, kao i da mu se omogući uvid u dokument u kome je informacija sadržana i obezbedi kopija tog dokumenta.


– Ova prava mogu biti ograničena samo kada je to, u demokratskom društvu, neophodno, i samo u slučajevima izričito predviđenim zakonom. Nijedna odredba zakona ne sme se tumačiti tako da, osim u navedenim slučajevima, ograničava pravo građana – naglasio je republički poverenik.


Šabić objašanjava da poverenik izdaje uputstva za objavljivanje informatora koji će državni organ izdavati najmanje jednom godišnje i koji će sadržavati osnovne podatke o radu. „Poverenik to uputstvo, jer je to u odsustvu elementarnih pretpostavki za rad nemoguće, još nije doneo. Međutim, jasno je da to ne sme biti i nije nikakva smetnja za to da se udovolji konkretnim, u skladu sa zakonom podnetim zahtevima građana“, istakao je Šabić.

On je podsetio da nepostupanje odgovornih po odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavlja kršenje prava građana i prekršaj za koji je predviđena novčana kazna do 50.000 dinara.


M. D.

Tagovi

Povezani tekstovi