Za izmene zakona

U saopštenju NDNV se, međutim, navodi da samo odlaganje privatizacije neće doneti novi kvalitet ukoliko se podzakonskim aktima bliže ne odrede uslovi za privatizaciju medija, koji će sprečiti mnogobrojne mogućnosti za zloupotrebe. „Mediji se nesmeju tretirati kao obična preduzeća, odnosno, mora se uvažiti njihova specifičnost, te društvena i kulturna uloga“, saopštio je NDNV. Građani, javne ličnosti i intelektualci su pozvani da u lokalnim sredinama „ne dozvole da se mediji nađu u rukama onih čije su se ruke u proteklih petnaestak godina itekako uprljale“. „Mnogi štampani lokalni mediji predstavljaju ostrva slobode u inače katastrofalnoj medijskoj situaciji u zemlji. Mnogi od njih vode teške, neravnopravne bitke sa lokalnim političkim, finansijskim ili crkvenim moćnicima, i ako država to ne želi, građani će morati sami da se izbore za svoje pravo na valjano informisanje“, saopštio je NDNV.

Tagovi

Povezani tekstovi