Za nadoknade preko milion dinara

Prema odluci ovog javnog preduzeća iz 2002. godine kojom je utvrđeno da predsednici Upravog i Nadzornog odbora imaju 30 odsto od plate direktora, a članovi 20 odsto, mesečna plata za članove bi iznosila oko 8.850 dinara. Članovima koje je imenovao Grad mandat je istekao 24. juna, nakon izbora novog direktora, i imenovani su novi, a u sazivima su ostali oni članovi koji su postavljeni iz redova zaposlenih u „Apolu“. Dvoje članova iz redova zaposlenih u „Apolu“, Aleksandar Sremački i Irena Grubišić odustali su od tužbe, dok su preostale dve, Stanislava Keneški i Smiljka Seljin, po informacijama koje smo dobili iz ovog preduzeća, podneli tužbe za isplatu ovih naknada. Keneški traži za period od maja 2007. zaključno sa junom 2008. godine 88.500 dinara, a tužbu je podnela krajem juna. Seljin je podnela tužbu 3. jula i traži isplatu većeg iznosa. Ona je dugovanje „Apola“ procenila na 97.460 dinara. Za isti period, Jelena Šormaz, Milan Belović. Siniša Milačić i Biljana Dabić traže po 220.000 dinara, a Ivana Dimić 160.000 dinara. Novi direktor „Apola“ Andreja Tomašević je, kako je rekao za „Dnevnik“, zbunjen oviJl tužbama, nije mu jasno kako članovi odbora tuže firmu koju su vodili i u kojoj sami sebi nisu isplatili nadoknade. S druge strane, dosadašnji zamenik predsednika Upravnog odbora Siniša Milačić nije hteo puno da komentariše podnošenje tužbi i razlike u visini tražene nadoknade, sem što je rekao da ne zna čemu čuđenje novog direktora. Naveo je da su prošli isto kao i članovi Upravnog odbora pre njih, jer svaki direktor nasledi lošu situaciju u gradskoj televiziji zbog toga što Grad ne daje novac, pa se ni odbori ne isplaćuju. Zato su, kaže Milačić, bili prinuđeni da podnesu tužbe. Ova polemika će epilog svakako imati na sudu.


A. Vidanović

Tagovi

Povezani tekstovi