Zakon o parničnom postupku: Odgovor Ministarstva pravde nezadovoljavajuć

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Zbog nezadovoljavajućeg odgovora Ministarstva pravde (link) na apel više od 80 organizacija civilnog društva sa zahtevom da se hitno povuče iz procedure predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku zbog brojnih propusta u načinu njegove izrade, kao i u tekstu zakonskih rešenja koja nas udaljavaju od željenog stanja u oblasti vladavine prava, iste organizacije su još jednom uputile dopis Ministarstvu sa zahtevom da se ponovo otpočne proces izrade Nacrta, uz ispunjavanje obaveze objavljivanja polaznih osnova i transparentnijeg procesa formiranja nove Radne grupe.

Naime, ministarstvo je u svom odgovoru iznelo paušalnu ocenu o ispunjenosti svih zakonom propisanih obaveza u procesu izrade Nacrta zakona, što se na osnovu uvida u zvanična dokumenta na sajtu ministarstva pokazalo kao netačno.

 

U odgovoru se takođe navodi da je ključna zamerka OCD u pogledu predviđenih posledica gubitka prava na sudsku zaštitu u slučaju neplaćanja taksi rešena na osnovu sporazuma koje je ministarstvo postiglo sa Advokatskom komorom Srbije.

 

Smatrajući da je nedopsutivo da se ovako važna pitanja rešavanju bilateralnim sporazumima u netransparentnoj proceduri, OCD smatraju da problem takvim postupkom nije prevaziđen, već samo produbljen.

 

Takođe, u dopisu je još jednom istaknuto da je sastav Radne grupe za izradu Nacrta nereprezentativan, imajući u vidu da u njenom radu ne učestvuju predstavnici civilnog društva koji se bave pitanjima vladavine prava i praćenjem stanja u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23.

 

Dalje, ministarstvo pravde nije ispoštovalo sve zakonom predviđene obaveze kada je reč o procesu izmene jednog sistemskog akta kojim se u bitnoj meri menja pravni režim, a koji utiče na interese najšireg kruga građana, imajući u vidu da nisu objavljene polazne osnove, što je predviđeno članom 77. Zakona o državnoj upravi.  Rezultat tih propusta su i brojna problematična rešenja koja su predviđena tekstom Nacrta.

 

Iz tog razloga, OCD ponavljaju zahtev za ponovnim otpočinjanjem procesa izrade ovog akta, uz prethodno ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i formiranje reprezentativne radne grupe kako bi konačan proizvod njihovog rada u vidu predloženih zakonskih rešenja bio u skladu sa interesima svih građana Srbije.

 

Celokupan tekst dopisa možete pročitati na sledećem linku.

 

Potpisnice:

 

 1. Kuća ljudskih prava
 2. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 5. Građanske inicijative
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Asocijacija DUGA
 8. Nepušački edukativni centar – RP
 9. Media i reform centar Niš
 10. Udruženje Lilit, Beograd
 11. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata
 12. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 13. Odbor za ljudska prava Niš
 14. Centar za razvoj lokalnih medija – Požarevac
 15. Glas građana Šumadije
 16. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 17. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 18. Trag fondacija
 19. CRTA
 20. Inicijativa mladih za ljudska prava
 21. Ekološki pokret Vrbasa
 22. Udruženje Res Publika
 23. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Tagovi

Povezani tekstovi