Zakonima protiv onlajn nasilja

Beograd – Glavni kriterijum slobode izražavanja na Internetu treba da bude odgovornost, ocenili su učesnici jučerašnje Konferencije o regulisanju slobode izražavanja na Internetu, koja je održana na Fakultetu političkih nauka, dodajući da je potrebno uvesti zakonske regulative kako bi se sprečilo prikazivanje nasilnih sadržaja.
Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić istakla je da jačanje slobode izražavanja i harmonizacija srpske zakonske regulative sa evropskom predstavljaju prioritet Vlade Srbije.


– Sloboda izražavanja je kod nas kršena mnogo puta, a da bismo je održali oslonićemo se na savete EU i Saveta Evrope – rekla je Matićeva.
Konstantin Jerokostopulos, ambasador SE u Srbiji, naveo je da sloboda izražavanja na Internetu mora biti respektivna i promovisana, a ne diskriminisana. Međutim, prema njegovim rečima, sve zemlje moraju da usvoje mere protiv oblika izražavanja kao što su rasizam, sajber terorizam i dečija pornografija.
Bil Longurst iz Britanske ambasade u Beogradu podsetio je da je Velika Britanija jedna od prvih zemalja koje su uvidele značaj slobode izražavanja na svetskoj kompjuterskoj mreži i istakao da su regulacija i samoregulacija medija veoma važni za proces pridruživanja EU.
Pomoćnica ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo Jelena Sučurlija naglasila je da je potrebno podizati svest kod građana o tome koliko Internet može da bude „moćan“. Takođe, rekla je, zakonski treba regulisati verodostojnost informacija na Internetu, kao i uvredljive sadržaje, „na primer govor mržnje, koji je različito regulisan od zemlje do zemlje“.
– Da bi se Srbija približila EU mora više da se bavi pitanjem slobode izražavanja na Internetu. To treba da dovede do usklađivanja naših zakona sa evropskim standardima – objasnila je Sučurlija.
Dejvid Goldberg sa Univerziteta u Oksfordu naglasio je da se svakog dana širom sveta pokreću hiljade blogova (ličnih dnevnika na Internetu) i da ih trenutno ima oko 150 miliona. On je rekao da su blogeri uglavnom muškarci, kao i da jedan blog dolazi na 22 sajta. Takođe, dodao je on, u 39 američkih država je vođeno 150 parnica protiv blogera, koji su pobedili u više od polovine.
– To znači da nije potrebno doneti nove zakone, jer su dobri oni koje imamo, već ih je potrebno unaprediti – rekao je Goldberg. Prema njegovom mišljenju, trebalo bi osnovati evropsku asocijaciju blogera.
Miroljub Radojković, profesor FPN-a, rekao je da pojava građanskog novinarstva nije nov vid komuniciranja, već mešavina svih drugih metoda komunikacije.
– Građansko novinarstvo će doprineti tome da sve više pojedinaca, umesto masovnih medija, piše o događajima, odnosno da kreiraju skice istine – naveo je Radojković.
Rade Veljanovski, profesor FPN-a, u svom izlaganju o onlajn izveštavanju rekao je da novinske agencije sada mogu direktno da komuniciraju sa publikom, kao i da sloboda izražavanja na Internetu i novinarstvo treba da ostanu „dva puta, koja će uzajamno sarađivati“.


J. Diković
  

Tagovi

Povezani tekstovi