25 godina Nezavisnog udruženja novinara Srbije

Prvi član NUNS-a, sa članskom kartom broj 1, bio je Predrag Milojević, veteran i legenda srpskog novinarstva između dva rata, urednik i dopisnik Politike iz sveta.

Za prvog predsednika NUNS-a izabran je Dragan Nikitović, poznati sportski novinar TV Beograd.

Članovi prvog Izvršnog odbora bili su Hari Štajner, Stevan Nikšić, Aleksandar Timofejev, Verica Rupar, Dimitrije Boarov, Ofelija Backović, Cvijetin Milivojević, Isidora Sekulić, Olivija Rusovac, Gordana Suša i Dušan Mašić.

Za članove prvog Suda časti izabrani su Milan Vlajčić, Aleksandar Nenadović, Slavoljub Đukić, Milan Milošević i Jan Briza.

Članovi Nadzornog odbora bili su Dragoš Ivanović, Milutin Mitrović, Margita Cvetković, Mario Brudar i Nebojša Vuković.

Komisiju za prijem novih članova činili su Vladan Radosavljević, Zoran Mamula, Tanja Jordović, Živoslav Miloradović i Nadežda Gaće.

Dva meseca po osnivanju NUNS-a, zvanično u policiji, kao osnivači društvene organizacije upisani su: Velimir Ćurguz Kazimir, Gordana Logar, Sena Todorović, Zoran Radosavljević, Rade Veljanovski, Lila Radonjić, Branka Mihailović, Ljubica Marković, Milan Vlajčić i Ivana Živkov.

Posle Nikitovića presednici NUNS-a bili su Gordana Logar (1996 – 1997), Miloš Vasić (1997 – 1999.), Gordana Suša ( 1999 – 2002), Milica Lučić Čavić (2002 – 2004), Nebojša Bugarinović (2004 – 2006), Nadežda Gaće (2006 – 2008 i 2008 – 2010), Vukašin Obradović (2010 – 2014 i 2014 – 2017) i Slaviša Lekić (2017 – 2019).

NUNS je u protekle dve i po decenije, u skladu sa osnivačkim principima, dosledno i uporno insistirao na unapređenju i zaštiti prava i položaja novinara u društvu, te na razvoju medijskog sistema utemeljenog na osnovnim vrednostima demokratskog društva.

Misija NUNS–a je da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava članova i drugih medijskih profesionalaca u Srbiji, sistematski unapređuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Svoju misiju NUNS ostvaruje:

  • uticajem na sva bitna pitanja iz oblasti javnog informisanja i medija, pre svega na donošenje propisa koji se tiču novinara i medija;
  • promovisanjem i unapređenjem kulture i javnog informisanja;
  • zaštitom bezbednosti novinara, slobodnog novinarstva i pluralističkih medija;
  • edukacijom za profesionalno izveštavanje uz poštovanje Kodeksa novinara Srbije;
  • promovisanjem i zalaganjem za poštovanje etički odgovornog novinarstva te zaštitom javnosti od medijskih  zloupotreba;
  • unapređenjem i promovisanjem istraživačkog novinarstva;
  • zaštitom prava i interesa članova i drugih novinara i medijskih radnika;
  • zaštitom i unapređenjem socijalnog i ekonomskog statusa članova NUNS-a, kako bi im se omogućo profesionalan rad i stvarna nezavisnost;
  • saradnjom i udruživanjem sa drugim novinarskim i medijskim organizacijama i poslovnim udruženjima iz zemlje i inostranstva, koji streme istim ciljevima i načelima.
  • U narednom periodu NUNS će nastaviti da osnažuje novinare da u većoj meri zastupaju svoja prava, kao i da proaktivno utiče na državu da garantuje ostvarivanje slobode izražavanja i medija u skladu sa međunarodnim standardima.

Izvršni odbor NUNS-a

Beograd, 26.03.2019.

Tagovi

Povezani tekstovi