Resursi

Politička instrumentalizacija medijskog diskursa o pandemiji kovida 19 u Srbiji: izveštavanje i neki normativni aspekti

Glavni cilj istraživanja je da ispita da li mediji u Srbiji izveštavaju slobodno i nezavisno o pandemiji kovida 19 …

Kriza profesionalnog novinarstva u tranzicionom društvu

Ove procese snažno determinišu i promene koje se odvijaju u sferi informacionih i komunikacionih tehnologija.   Cilj ovog istraživanja …

Vodič za bezbednost i zaštitu novinara

Bezbednost novinara, naročito fizička, u uređenim demokratskim društvima najčešće predstavlja temu koja je u velikoj meri duboko inkorporirarana u …

Monitoring medijskog pluralizma u digitalnoj eri

Monitoring medijskog pluralizma (MPM) je istraživačko sredstvo dizajnirano da identifikuje potencijalne rizike po medijski pluralizam u državama članicama i …

Medijsko izveštavanje o etničkim pitanjima i religiji

Kratak pregled izveštaja UVOD U poslednjoj deceniji je povećan interes za medijsko izveštavanje o etničkim i verskim pitanjima. Primeri …

Priručnik za novinare: Izveštavanje iz područja pogođenih katastrofama

Priručnik pod nazivom „Izveštavanje o humanitarnim krizama: priručnik za trenere i novinare i uvod za humanirarce“ za cilj ima …

Rečnik korupcije

Ovaj rečnik ima prevashodno obrazovnu i preventivnu ulogu u razotkrivanju i borbi protiv korupcije. U obradi izabranih pojmova navedeni …

Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima

Iz uvoda: Ova tri teksta objavljena u Velikoj Britaniji između 1992. i 2004. godine izdajemo u zajedničkoj knjizi jer …

Post-komunističke medijske reforme iz ptičje perspektive

Promene medijskih sistema u post-komunističkim društvima su razočaravajuće. Oni danas jesu pluralistički, većinski su u privatnom vlasništvu, deluju u …