Resursi

Podrška odlučivanju zasnovanom na podacima na medijskom tržištu rada: Unapređenje digitalnih sposobnosti medijskih profesionalaca

Istraživanje daje doprinos i na podacima zasnovanom donošenju odluka svih relevantnih medijskih aktera, kao i adekvatnoj i efikasnoj primeni …

Deca i mediji: Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe

U medijima je angažovano mnogo ljudi različitih struka, usmerenja i pozicija, što ih čini veoma složenom strukturom na koju …

Politička instrumentalizacija medijskog diskursa o pandemiji kovida 19 u Srbiji: izveštavanje i neki normativni aspekti

Glavni cilj istraživanja je da ispita da li mediji u Srbiji izveštavaju slobodno i nezavisno o pandemiji kovida 19 …

Kriza profesionalnog novinarstva u tranzicionom društvu

Ove procese snažno determinišu i promene koje se odvijaju u sferi informacionih i komunikacionih tehnologija.   Cilj ovog istraživanja …

Vodič za bezbednost i zaštitu novinara

Bezbednost novinara, naročito fizička, u uređenim demokratskim društvima najčešće predstavlja temu koja je u velikoj meri duboko inkorporirarana u …

Monitoring medijskog pluralizma u digitalnoj eri

Monitoring medijskog pluralizma (MPM) je istraživačko sredstvo dizajnirano da identifikuje potencijalne rizike po medijski pluralizam u državama članicama i …

Medijsko izveštavanje o etničkim pitanjima i religiji

Kratak pregled izveštaja   UVOD   U poslednjoj deceniji je povećan interes za medijsko izveštavanje o etničkim i verskim …

Priručnik za novinare: Izveštavanje iz područja pogođenih katastrofama

Priručnik pod nazivom „Izveštavanje o humanitarnim krizama: priručnik za trenere i novinare i uvod za humanirarce“ za cilj ima …

Rečnik korupcije

Ovaj rečnik ima prevashodno obrazovnu i preventivnu ulogu u razotkrivanju i borbi protiv korupcije. U obradi izabranih pojmova navedeni …