Alumni program malih grantova Američke ambasade

Untitled design

Naziv donatora: Američka ambasada u Beogradu

 

Rok za prijavu na konkurs: 17.03.2023.

 

Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva

 

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: od 5.000 do 45.000 $

 

Vrsta podrške: Bespovratna sredstva (grant šeme)

 

Oblast podrške: Pravda; Životna sredina i klimatske promene; Mediji, Civilno društvo; Međunarodna saradnja; Rodna ravnopravnost, OSI

 

Geografska oblast podrške: Cela Srbija

 

Predviđeni period trajanja projekta: do 24 meseca

 

Posebni zahtevi donatora: 

Alumni program malih grantova, namenjen alumnistima programa razmene Vlade SAD, ima za cilj da promoviše liderstvo i umrežavanje alumnista, kao i da olakša saradnju sa Ambasadom SAD u Beogradu u strateškim oblastima za budućnost Srbije: ekološka svest, jačanje vladavine prava, promovisanje ekonomskog razvoja, suzbijanje nasilnog ekstremizma i promocija medijske pismenosti i kritičkog mišljenja. Da bi bili kvalifikovani za razmatranje, kandidati moraju da učestvuju u USG – sponzorisanom Programu razmene. Potrebna su sledeća dokumenta: a. Jedan od sledeća dva oblika: • SF-424 (Zahtev za federalnu pomoć – organizacije) ako je podnosilac prijave organizacija; iliSF-424-I (Zahtev za federalnu pomoć — pojedinci) ako je podnosilac fizičko lice; b. SF-424A (Informacije o budžetu za negrađevinske programe) c. SF-424B (Uveravanja za programe koji nisu u izgradnji) ako je podnosilac • pojedinac; • organizacija čija registracija u SAM.gov još uvek čeka. d. Obrazac prijave za grant za 2023. fiskalnu godinu (fiskalna godina 2023.). e. Opis opravdanja budžeta (Ekcel tabela): Nakon popunjavanja SF-424A f. Prilozi • CV od 1 strane ili biografija ključnog osoblja koje je predloženo za program • Pisma podrške od programskih partnera u kojima se opisuju uloge i odgovornosti svakog partnera, ako je primenljivo. • Ako vaša organizacija ima Pregovarački sporazum o indirektnoj stopi troškova (NICRA) I uključuje NICRA troškove u budžetu, vaša najnovija NICRA treba da bude uključena kao PDF fajl. • Službena pisma dozvole, ako su potrebna za programske aktivnosti. • Ako još uvek niste završili registraciju za SAM.gov, snimak ekrana sa SAM.gov koji pokazuje da ste započeli proces.

 

 

Kako se konkuriše: Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni mejlom na: [email protected].

 

 

Projektna dokumentacija: Notice-of-Funding-Opportunity-Alumni-FY23.pdf

 

 

Link do konkursa: https://rs.usembassy.gov/grants-programs/#alumni 

Tagovi

Povezani tekstovi