ANEM: Popusti za korišćenje muzičkih autorskih dela

sitnis

[box align=’box-left’ id=’4780′]

Kako se navodi u saopštenju ANEM-a, dogovorene popuste i pogodnosti će pod istim uslovima moći da koriste sve radio i TV stanice koje plaćaju minimalnu naknadu, a Protokolom je regulisano i pitanje izmirivanja dugova iz prethodnog perioda.

ANEM je, kao reprezentativno udruženje emitera – korisnika autorskih muzičkih dela, istakao da je Protokolom predviđeno da će biti formirana zajednička stručna komisija sastavljena od predstavnika ANEM-a i SOKOJ-a, koja će da pripremi uslove za otpočinjanje novih pregovora o tarifi.

 U tom cilju SOKOJ će, bez odlaganja, a po dobijanju mišljenja stručne komisije da su obezbeđeni uslovi da pregovori o tarifi dovedu do sporazuma, objaviti javni poziv u Službenom glasniku RS i time formalno otpočeti proceduru za vođenje pregovora koja je predviđena Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Protokol o saradnji će se primenjivati do zaključenja Sporazuma o tarifi naknada koje se plaćaju za korišćenje muzičkog repertoara SOKOJ-a, navodi se u saopštenju.

Tagovi

Povezani tekstovi