Apel Stalne radne grupe za bezbednost novinara : Omogućiti nesmetan rad na javnim okupljanjima

Izvor:N1
Izvor:N1

Stalna radna grupa za bezbednost novinara, u kojoj predstavnici novinarskih i medijskih udruženja sarađuju sa predstavnicima tužilaštva i policije kako bi nivo bezbednosti novinara bio unapređen, apelovala je na organizatore i učesnike javnih okupljanja da omoguće novinarima i medijskim radnicima nesmetan i siguran rad.

 

U saopštenju se navodi da novinari i medijski radnici koji izveštavaju sa javnih okupljanja imaju obavezu da, kao i prilikom obavljanja svih drugih novinarskih zadataka, poštuju profesionalne standarde i Kodeks novinara Srbije.

 

Uniformisani policajci i oni koji o bezbednosti učesnika skupa vode računa bez vidljivih oznaka, u civilnoj garderobi, zaduženi su da novinarima i medijskim radnicima omoguće bezbedan rad, pruže potrebne informacije i sarađuju kako bi kretanje novinara i njihovih ekipa bilo nesmetano.

 

Novinari i medijski radnici dužni su da poštuju policijska uputstva koja se izdaju ukoliko dođe do vanrednih događaja, navodi se u saopštenju koje je prosledilo Udruženje novinara Srbije (UNS).

 

Ukoliko novinar i medijski radnik bude napadnut zbog obavljanja svog posla, Stalna radna grupa podseća da tužilaštvo pokreće hitan postupak sa rokom od 48 sati, kako bi se identifikovali i pred sud izveli osumnjičeni.

 

Novinari i medijski radnici kojima je prilikom obavljanja posla pretnjama ugrožena sigurnost uživaju isti stepen zaštite kao najviši državni zvaničnici – sudije, tužioci, policijski službenici.

 

Krivični zakonik predviđa za ovo delo kaznu zatvora od šest meseci do pet godina.

 

Ukoliko se dogodi situacija u kojoj je novinaru ili medijskom radniku, dok je ispunjavao profesionalne zadatke, bila ugrožena bezbednost potrebno je da to prijavi policiji i/ili novinarskim udruženjima kako bi se postupilo u skladu sa mehanizmom prijavljivanja i gonjenja počinilaca ustanovljenim u okviru Stalne radne grupe.

 

Novinari i medijski profesionalci koji rade u skladu sa Kodeksom novinara uživaju zaštitu profesionalnih udruženja.

 

Stalna radna grupa za bezbednost novinara oformljena je pošto je 2016. godine potpisan Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara.

 

Grupu čine predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, UNS, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacije medija i Asocijacije onlajn medija, dok Misija OEBS ima status posmatrača.

Tagovi

Povezani tekstovi