Besplatni pravni saveti – nastavak projekta uz podršku Civil Right Defenders-a

U julu 2009. godine, kao rezultat saradnje sa IREX-om, NUNS je ponovo uveo uslugu besplatnih pravnih saveta. Snežana Đokić, advokatica NUNS-a je u periodu od 3 meseca primila više od 150 poziva, što je samo dodatno potvrdilo potrebu za ovakvom uslugom.


 


Izveštaj o prirodi poziva će biti postavljen na sajt NUNS-a krajem novembra.


 


Organizacija Civil Right Defenders, koja je godinama radila pod imenom Švedski helsinški komitet, je u 2008/09 godini pomogla NUNS-u da razvije poslovni i finansijski plan za 2009-12.


 


U 2009/10 godini, ova organizacija će podržati i implementaciju Poslovnog plana NUNS-a koji, pored uvođenje besplatnih pravnih saveta za članove, predvidja i mnoge druge konstruktivne izmene u radu Udruženja o kojima će članovi biti uskoro obavešteni. Prestavnici Civil Right Defenders-a su sa zadovoljstvom potvrdili da će podržati realizaciju besplatnih pravnih saveta do kraja marta 2010. godine s obzirom na očiglednu potrebu za takvom uslugom i u skladu sa ciljevima njihove organizacije.


 


Razlozi za uvodjenje usluge besplatnih pravnih saveta se nisu promenili


 


Ljudska, profesionalna, zakonska i ekonomska prava medijskih profesionalaca su ugrožena i svakodnevno se  krše. Početkom 2009. godine, svetska ekonomska kriza je dramatično udarila Srbiju i počela da utiče na medije. Kao rezultat krize mediji su počeli da ostaju bez prihoda od oglašavanje i primorani su da počnu sa optuštanjem radnika. NUNS predviđa da će, kao posledica ovih uticaja, u 2009. godini prethodno procenjen broj od oko 8,000 novinara (prema istraživanju Strategic Marketing agencije 2007. godine) pasti na 6,000. Mnogi honorani saradnici su već ostali bez posla u štampanim i elektronskim medijima (B92, Radio 202, Borba itd.) dok je stalno zaposlenima smanjena plata da bi mogli da ostanu u firmi. Značajan broj medijskih profesionalaca je već kontaktiralo NUNS tražeći savete i pomoć u rešavanju svog pravnog statusa.


 


Zaustavljen i neadekvatno sproveden proces privatizacije dodatno je otežao položaj novinara i doprineo još većem broju kršenja prava medijskih profesionalaca. Novinari gube svoja radna mesta i trpe pritiske da odustanu od istraživanja od strane vlasnika koji medije koriste za ostvarivanje ličnih i političkih ambicija i ciljeva.


 


Pored toga, prošle godine je Republička radiodifuzna agencija pooštrila pravila za preraspodelu frekvencija i otpočela sprovođenje svojih odluka koje podrazumevaju zatvaranje mnogih elektronskih medija. Dok zatvaranje piratskih radio stanica predstavlja dobar korak prema suzbijanju nelojalne konkurencije legalnim radio stanicama, negativni efekat ovoga je to da će mnogi medijski profesionalci ostati bez posla i imati velike poteškoće da nađu novo zaposlenje kod legalnih emitera koji trenutno prolaze kroz finansijske probleme.


 


Ovaj projekat je osmišljen kako bi se pružila značajna pomoć novinarima i drugim medijskim profesionalcima, članovima NUNS-a, koji se suočavaju sa krizom i gubitkom posla.


 


Besplatan pravni savet podrazumeva angažovanje stručnjaka za radno pravo u oblasti medija koji će nuditi telefonske i onlajn konsultacije članovima NUNS-a, kao i dizajniranje i regularno ažuriranje web stranice sa najčešće postavljanim pitanjima na sajtu NUNS-a.


 


Odgovore na najčešće postavljana pitanja o pravnom statusu novinara možete pogledati na www.nuns.rs/pravni_saveti


 


Telefon na koji se možete obratiti za pomoć je: 064 866 0 330. 


 

Tagovi

Povezani tekstovi