Besplatni pravni saveti – rezultat saradnje IREX-a i NUNS-a

 

Ljudska, profesionalna, zakonska i ekonomska prava medijskih profesionalaca su ugrožena i svakodnevno se  krše. Početkom 2009. godine, svetska ekonomska kriza je dramatično udarila Srbiju i počela da utiče na medije. Kao rezultat krize mediji su počeli da ostaju bez prihoda od oglašavanje i primorani su da počnu sa optuštanjem radnika. NUNS predviđa da će, kao posledica ovih uticaja, u 2009. godini prethodno procenjen broj od oko 8,000 novinara (prema istraživanju Strategic Marketing agencije 2007. godine) pasti na 6,000. Mnogi honorani saradnici su već ostali bez posla u štampanim i elektronskim medijima (B92, Radio 202, Borba itd.) dok je stalno zaposlenima smanjena plata da bi mogli da ostanu u firmi. Značajan broj medijskih profesionalaca je već kontaktiralo NUNS tražeći savete i pomoć u rešavanju svog pravnog statusa.


 


Zaustavljen i neadekvatno sproveden proces privatizacije dodatno je otežao položaj novinara i doprineo još većem broju kršenja prava medijskih profesionalaca. Novinari gube svoja radna mesta i trpe pritiske da odustanu od istraživanja od strane vlasnika koji medije koriste za ostvarivanje ličnih i političkih ambicija i ciljeva.


 


Pored toga, prošle godine je Republička radiodifuzna agencija pooštrila pravila za preraspodelu frekvencija i otpočela sprovođenje svojih odluka koje podrazumevaju zatvaranje mnogih elektronskih medija. Dok zatvaranje piratskih radio stanica predstavlja dobar korak prema suzbijanju nelojalne konkurencije legalnim radio stanicama, negativni efekat ovoga je to da će mnogi medijski profesionalci ostati bez posla i imati velike poteškoće da nađu novo zaposlenje kod legalnih emitera koji trenutno prolaze kroz finansijske probleme.


 


Ovaj projekat je osmišljen kako bi se pružila značajna pomoć novinarima i drugim medijskim profesionalcima, članovima NUNS-a, koji se suočavaju sa krizom i gubitkom posla.


 


Besplatan pravni savet podrazumeva angažovanje stručnjaka za radno pravo u oblasti medija koji će nuditi telefonske i onlajn konsultacije članovima NUNS-a, kao i dizajniranje i regularno ažuriranje web stranice sa najčešće postavljanim pitanjima na sajtu NUNS-a.


 


Odgovore na najčešće postavljana pitanja o pravnom statusu novinara možete pogledati na www.nuns.rs/pravni_saveti


 


Telefon na koji se možete obratiti za pomoć je: 064 866 0 330. 


 


U periodu od dva meseca NUNS će prikupljati podatke o prijavljenim kršenjima prava medijskih profesionalaca i napraviti izveštaj koji će predstaviti različite aspekte ove pojave kao na primer, analiza pojava prema polnoj pripadnosti, pripadnosti manjinima, učestalosti kršenja prava u privatizovanim medijima, medijima u procesu privatizacije i državnim medijima itd. Ovaj izveštaj će biti postavljen na sajt NUNS-a i distribuiran putem mejling liste Udruženja koja, pored članstva, sadrži i domaće i međunarodne nevladine organizacije koje dele NUNS misiju i interese.


 


Kako bi pružio informacije novinarima, a posebno honorarcima,  o njihovim legalnim i drugim pravima NUNS će organizovati dva jednodnevna seminara na temu Radno pravo u doba ekonomske krize sa ciljem da ojača poziciju pojedinaca time što pruža osnovna znanja i oruđe koje će omogućiti prevenciju kršenja njihovih prava (pre potpisivanja ugovara), boriti se za realizaciju svojih prava (tokom trajanja ugovora) i odbranu prava u slučaju gubitka posla. Dva stručnjaka koja specijalizuju teme radna prava i zdravstveno i socijalno osiguranje će voditi seminare koji će se održati u Beogradu.


 


Besplatni pravni saveti su projekat Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji je podržao IREX Serbia Media Assistance Program finansiran od strane USAID-a.

Tagovi

Povezani tekstovi