Between closed borders 2018

Publikacija je rezultat uspešne saradnje HCIT-a i CKPR-a, posebno u pogledu zajedničkog rada i nastojanja da se izbeglicama i drugim licima u potrebi za međunarodnom zaštitom pruži efikasna i kvalitetna podrška i zaštita tokom njihovog boravka u Republici Srbiji. Uzimajući u obzir lokacije na kojima organizacije rade, publikacija je fokusirana na situaciju tokom 2018. godine u Beogradu i pograničnim delovima AP Vojvodine

Promocija publikacije Centra za kriznu politiku i reagovanje (CKPR) i
Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (HCIT)

Na promociji će govoriti:

Moderatorka:

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo putem emaila office@crpc.rs najkasnije do kraja radnog vremena u sredu, 10.07.2019.

Agenda (srpski)

Agenda (engleski)

Tagovi

Povezani tekstovi