Bezbedni novinari

Europe_ASAP_logo

Naziv projekta: Bezbedni novinari

Donator: Beogradska otvorena škola

Period realizacije: 1.oktobar 2023. – 31. maj 2024.

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

Budžet: 199,522.90 SEK

O projektu:

 

Opšti cilj: Doprinos stvaranju povoljnog okruženja u kojem se sloboda izražavanja može nesmetano ostvarivati i obezbediti da se pretnje, fizički napadi, podsticanje nasilja i slučajevi narušavanja privatnosti novinara pravilno i brzo rešavaju od strane nadležnih organa vlasti

 

Specifični cilj(evi): Poboljšan pravni i institucionalni okvir za zaštitu prava novinara i medijskih sloboda

 

Ciljne grupe:

 

1. Nosioci javnih funkcija uključujući predstavnike relevantnih ministarstava, parlamentarnih grupa, nezavisnih institucija, organa za sprovođenje zakona i sudskih organa itd. 2. Međunarodni akteri koji imaju moć da utiču na politička dešavanja (EK, SE, EFJ, OEBS, RSF i sl.) 3. Lokalne organizacije i inicijative za prava novinara  4. Novinari i ostali medijski profesionalci, lokalni novinari.

 

Krajnji korisnici:

 

Novinari (oko 8.000) i građani Srbije

 

Očekivani rezultati projekta:

 

R1: Kontinuirano (i unapređeno) pružanje analiza zasnovanih na dokazima i izveštaja o bezbednosti novinara i medijskim slobodama

objavljivanjem i promocijom i javnom prezentacijom nacionalnog izveštaja o slobodi medija u kombinaciji sa Indeksom bezbednosti novinara (30 učesnika na javnom događaju)

 

R2: Ciljani akteri na nacionalnom, regionalnom i nivou EU dobro su obavešteni i podstaknuti su da poboljšaju pravni i institucionalni okvir u vezi sa slobodom medija putem  saopštenja u vezi sa slobodom medija i bezbednošću novinara (50). Međunarodna javnost je upoznata sa brojem i sadržinom slučajeva kršenja novinarskih prava i/ili medijskih sloboda koje je prijavio NUNS, a koji su ubeleženi u bazi podataka Mapping Media Freedom (15) i na platformi Saveta Evrope (5), minimum pet ciljanih nacionalnih i međunarodnih aktera koji su reagovali na upozorenja/saopštenja za javnost/izveštaje/brifove itd. O stanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara , ali i rešenjima domaći međunarodni akteri biće upoznati na minimum 10 održanih sastanaka.

 

Aktivnosti predviđene za realizaciju rezultata uključuju:

 

  • Monitoring i reagovanje – uključujući redovno ažuriranje baza podataka, javne reakcije, otvorena pisma, pisanje brifova,
  • Izradu izveštaja i pubilkovanje – pripremu i objavljivanje godišnjeg izveštaja o bezbednosti novinara i slobodi medija, promociju i prezentovanje na javnom događaju
  • Zagovaračke aktivnosti u vidu umrežavanja sa ključnim nacionalnim partnerima i saveznicima iz civilnog društva i medija i održavanja odnosa za ključnim akterima, donosiocima odluka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

 

Opštine i gradovi u kojima će se sprovoditi projekat:

 

Cela Srbija

 

*Projekat podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.

Tagovi

Povezani tekstovi