BK: Zakonito pokriće za nezakonite poteze

Trebalo je da dobiju zakonito pokriće za sve nezakonite poteze koje su do sada učinili i dodeli frekvencija, a bilo je mnogo nelogičnosti u tim odlukama. Došlo je do jednoglasne osude stručne javnosti, oba novinarska udruženja, OEBS, resornog Ministarstva za kulturu i medije, pa im je trebalo da pravno pokriju to bezakonje, tako smo dobili ovaj zakon – objasnio je Marić. On je podsetio da je BK Televizija tri meseca van programa, a da je bilo najava da će ponovo početi s emitovanjem u kablovskoj mreži.
– Očekujemo da ćemo se vratiti u kablovsku mrežu makar voljom i milošću Nenada Cekića, jer bi nas to vratilo u život i pomoglo nam da sačekamo merodavnu i izvršnu odluku Vrhovnog suda pred kojim vodimo dva upravna spora, jedan za nadoknadu štete i poništenje odluke od 30 dana, a drugi za dodelu nacionalne frekvencije, jer smatramo da ispunjavamo sve tačke konkursa – naglasio je Marić i dodao da je Savet umesto nezavisnog regulatornog tela postao „običan Vladin servis za disciplinovanje i gašenje medija“.


S. S.

Tagovi

Povezani tekstovi