NUNS Dosije

Bitno je razbiti predrasude

Prikazivanjem pozitivnih primera i afirmativnim izveštavanjem može se značajno doprineti razbijanju predrasuda o mladima bez roditeljskog staranja i pomoći njihovoj integraciji i socijalizaciji u društvenu zajednicu

Pročitaj više »