Četiri savetnika za žalbe

Na raznim poslovima u službi poverenika biće angažovano 20 ljudi, među kojima i tri saradnika za unapređivanje javnosti rada i četiri savetnika za postupanje po žalbama građana koji smatraju da su im povređena prava na pristup informacijama od javnog značaja.


Ovo je, pored ostalog, predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pomenutoj službi koji je sačinio poverenik za javne informacije i na koji bi Narodna Skupština Srbije trebalo naredne sedmice da da saglasnost. Postojanje ove stručne službe predviđeno je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a njeno formiranje omogućiće i celovitu primenu zakona.


M.P.

Tagovi

Povezani tekstovi