Čija deca?

U Srbiji se i dalje rađaju deca (romska) koja se ne upisuju u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja, jer to ne dozvoljavaju podzakonska akta.Prema podacima UNICEF-a svega 6% romske dece koja žive u neformalnim naseljima pohađaju predškolske ustanove. I pored afirmativnih mera, romska deca su i dalje diskriminisana u obrazovnom sistemu. Prema nekim procenama čak 80% romske dece je van sistema osnovnog obrazovanja – često napuštaju školovanje da bi zarađivali za svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice.

Prema procenama Praxis-a oko 50% romskih devojčica stupi u neki vid braka pre osamnaeste godine.

Šta romskoj deci donosi novi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom?


Diskusija u organizaciji
Centra za unapređivanje pravnih studija-CUPS


O ovim i drugim temama govoriće:


Razgovor moderira Danica Vu
čenić

Ovaj razgovor organizuje CUPS uz podršku Evropske unije.

Tagovi

Povezani tekstovi