„Čistunici i svetici“ milionče taman

Na predlog punomoć nika tužioca, juče je kao svedok saslušana Radojka Došenović, pravnica iz Beograda, koja je navela da tužilju poznaje više kao medijsku ličnost i sa malog ekrana. ‡ Od svoje sestre, koja poznaje tužilju, imala sam prilike da o njoj čujem sve najlepše, a od svojih kolega sam čula da su bili iznenađeni nakon što su pročitali sporni članak koji je po njima obilovao činjenicama koje su tužilju stavljale u negativan kontekst, da je stan kupila budzašto – rekla je Radojka Došenović i navela da sama nije pročitala sporni članak. ‡ Moji poznanici su iznosili svoj stav o ovom članku, odnosno da se ta niska cena odnosi na stan koji je tužilja kupila, a pri tome su imali mišljenje o tužilji kao čistunici i svetici koja je sada u situaciji da mora da trpi takve kvalifikacije, pa su bili zbunjeni ne znajući zapravo šta je istina. Precizirala je da je sa svojom sestrom, koja poznaje tužilju, o svemu ovome razgovarala u januaru prošle godine. Dodala je i da je od sestre čula da je tužilja doživljavala neprijatnosti i verbalne napad od grupe mladića kada su ona i njena sestra bile u jednom kafiću. Nakon saslušanja svedoka, punomoć nici tužilje i tuženih su naveli da nemaju daljih dokaznih predloga. Zaključujući glavnu raspravu sudija Ksenija Srezoski je navela da će odluka biti dostavljena pismeno. Da podsetimo da je nekadašnja novinarka TV Novi Sad Milijana Baletić tužbu protiv „Dnevnika“ podnela zbog povrede časti. Na ime naknade nematerijalne štete,ona od izdavača, glavnog i odgovornog urednika lista Petra Petrovića i novinara Denisa Kolundžije traži da joj isplate milion dinara. Tvrdi da su joj ugled i čast povređeni zbog, kako je navela, neistina iznetih u tekstu „Vrhovni sud poklonio stanove Radeviću i Milijani Baletić“. Tekst je posvećen epilogu sudskih postupaka koje je Pokrajinsko javno pravobranilaštvo pokrenulo 2001. godine protiv osoba kojima je tokom 90-ih godina Stambena komisija PIV-a omogućila otkup službenih stanova iz stambenog fonda Pokrajine. Pravobranilaštvo je pred nižim sudskim instancama uspevalo da obori ugovore, ali ih je Vrhovni sudu Srbije preinačio. ‡ S velikim nestrpljenjem iščekujemo epilog postupka, pored ostalog i da bi sud utvrdio koliko ima neistina u izjavama M.B. i nekih njenih svedoka. Onda ćemo valjda saznati kako je M.B. uspela da izmeri svoje duševne boli i da ih proceni baš na okruglo milion dinara. Nažalost, ne spominje se, a i te kako bi trebalo, ko će da plati za duševne patnje gledalaca „Dnevnika“ TV Novi Sad, čija je zvezda, pored ostalih slavnih imena Miloševićeve ratne propagande s početka 90-ih godina, bila upravo Milijana Baletić ‡ izjavio je glavni i odgovorni urednik „Dnevnika“ Petar Petrović.

Tagovi

Povezani tekstovi