Da REM radi svoj posao, Radio-televizija Pančevo bi danas imala zatamnjen ekran

Uprkos upozorenju Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Televizija Pančevo nastavila je sa kampanjom blaćenja novinara Nenada Živkovića, koji na portalu Pančevo Si Ti objavljuje kritičke tekstove o radu lokalnih vlasti. Da REM radi svoj posao – Radio-televizija Pančevo bi ovih dana imala zatamnjen ekran.

Takav potez REM-a doprineo bi normalizaciji javnog prostora u Srbiji, jer bi svim elektronskim medijima poslao jasnu poruku da nije dozvoljeno kršiti zakone i koristiti medije za propagandu i vređanje, kao ni za promociju nasilja i nekulture.

Međutim, REM, kao i bezbroj puta do sada, ćuti.

Slučaj novinara Nenada Živkovića 

Kampanja Televizije Pančevo protiv novinara Nenada Živkovića počela je u februaru 2019.

Radio-televizija Pančevo je u februaru 2019, u emisijama vesti, o novinaru Živkoviću govorila kao o „smradu“, o „lokalnom kafanskom besposličaru“, „separatisti“, „lažovčini“, o „zagovorniku nasilja”, „predstavniku omraženog DOS-ovskog režima“, „o neprijatelju Srbije“ i optužila ga za saradnju sa špijunima, za proneveru novca itd.

Zbog toga je REM u martu 2019, reagujući na pristigle pritužbe, ovoj televiziji izrekao meru upozorenja, koja spada u blaže kaznene mere.

Obrazlažući svoju odluku, Savet REM-a je u Rešenju br. 07-327/19-15 od 13. marta 2018 naveo da je televizija iz Pančeva objavila „komentare uvredljive prirode na račun novinara N. Živkovića“ čime je povredila njegovo dostojanstvo, ali i obavezu objektivnog informisanja i pravilo druge strane, tj. pravo na odgovor.

REM je tom prilikom naložio Radio-televiziji Pančevo da ubuduće „ne prikazuje jednostrane napade, tj. da ne vodi dugotrajne kampanje u vezi sa pojedinim licima“ i da „poštuje dostojanstvo lica na koje se odnosi informacija“ tako što neće „prikazivati sadržaje u kojima se vređa čast, ugled ili pijetet tih lica“, zatim da omogući licu „da odgovori na objavljene informacije“, da činjenice jasno odvoji od „mišljenja ili komentara“ koji ne smeju biti uvredljive prirode.

Međutim, ova medijska kuća je nastavila sa objavljivanjem uvredljivih sadržaja na račun Nenada Živkovića.

Radio-televizija Pančevo je krajem maja, a zatim i u prvoj nedelji juna (o čemu je Cenzolovka pisala) nastavila sa još drastičnijim diskvalifikacijama i uvredama na račun ovog pančevačkog novinara, nazivajući ga „sredstvom za ustaške obračune sa Srbijom“ i „delom plaćenog projekta Fridom hausa“, pa čak ga i optužujući za „unutrašnju destabilizaciju zemlje“!

Ćutanje REM-a

REM ima na raspolaganju četiri vrste mera za sankcionisanje elektronskih medija  – opomenu, upozorenje, privremenu zabranu prikazivanja programa u trajanju do 30 dana i oduzimanje dozvole, pri čemu se poslednje dve mere izriču u slučajevima kada emiteri u svojim programima učine naročito teške povrede zakona i obaveza.

Pored izricanja ovih mera, REM ima mogućnost i da pokrene sudski postupak protiv medija koji krši zakon, što REM i čini kada se prekršaji tiču dužine reklamnih poruka, ali ne i programske sadržine ili neispunjavanja obaveza navedenih u dozvoli za emitovanje.

REM-ov Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga predviđa dva načina za pokretanje postupka protiv medija koji ne poštuju zakone. Postupak može pokrenuti Regulator po službenoj dužnosti na osnovu obrazloženog izveštaja o povredi zakona, ili na osnovu prijave koju podnese fizičko ili pravno lice, uključujući i pružaoce medijskih usluga, ako smatraju da je neki medijski sadržaj povredio ili ugrozio njihov lični ili opšti interes. (čl. 3 i 4 Pravilnika)

Mera upozorenja Radio-televiziji Pančevo, koju je u martu izreklo Regulatorno telo, usledila je nakon što su na adresu REM-a stigle pritužbe fizičkih i pravnih lica zbog neprimerene kampanje koju je RTV Pančevo pokrenuo protiv Živkovića, a koja je usledila nakon njegovog govora na protestu.

Pritužbe je podneo portal Pančevo Si Ti, za koji Živković piše, kao i nekoliko stotina građana, na poziv Slavko Ćuruvija fondacije i organizacije CRTA.

Veliko je pitanje da li bi REM izrekao ovakvu meru da navedenih prijava nije bilo, s obzirom na to da dugogodišnja praksa REM-a pokazuje da ovo telo gotovo po pravilu ne reaguje samoinicijativno kada mediji krše zakone, iako je to jedna od njegovih ključnih uloga – da kontroliše rad medija i da izriče mere kada se zakon ne poštuje, a o čemu govori član 22 Zakona o elektronskim medijima.

Postupci se najčešće pokreću pod pritiskom javnosti, tj. kada u REM stignu brojne pritužbe na određeni medijski sadržaj ili kada u već besprizornim rijaliti programima dođe do još skandaloznijeg ponašanja, kao što je to ovih dana bio slučaj kada je zabeleženo nasilje i prikazivanje erotskih sadržaja.

Ali, čak i kada pokrene postupak, REM izriče samo blage kazne, kao što su opomena i upozorenje. Ovo regulatorno telo je samo jednom, 2015, Televiziji Hepi izreklo zabranu emitovanja programa u trajanju od 24 časa zbog emisije „Parovi“.

Takođe, kada izriče kazne, REM ne vodi računa o kumulativnom efektu, iako bi po članu 29 Zakona o elektronskim medijima to morao da čini. Naime, Regulator pri izricanju mere mora da uzme u obzir i „učestalost ponavljanje radnje“, zatim da li je tom prekršiocu već izricana neka mera, kao i kako se taj medij u tim okolnostima poneo. Ovu zakonsku obavezu REM nije nikada poštovao.

Zbog netransparentnog rada REM-a, javnost nema uvid ne samo u proces postupanja po pristiglim pritužbama na rad medija već nema ni uvid u to na koji način REM nadzire medije kojima je izrekao neku od mera.

Konkretno, u slučaju Radio-televizije Pančevo postavlja se pitanje da li je ta medijska kuća u potpunosti ispunila obaveze koje joj je REM u okviru kaznene mere naložio. Takođe, bilo bi dobro znati da li REM sprovodi pojačan nadzor nad medijima kojima je izrekao neku meru, kao npr. Radio-televiziji Pančevo.

I trenutno najvažnije pitanje, zašto Regulatorno telo ne reaguje na nastavak sramotne kampanje blaćenja novinara Nenada Živkovića na Radio-televiziji Pančevo?

EVROPA: STROŽE KAZNE KADA SE PREKRŠAJ PONAVLjA

Uobičajena je praksa regulatornih tela za elektronske medije u evropskim zemljama da pravovremeno izriču mere prekršiocima i da propisuju strože kazne u slučajevima ponavljanja istog prekršaja ili neadekvatnog reagovanja na izrečenu meru. Tako postupa i britansko regulatorno telo Ofcom.

Ofcom  je 2008. godine mediju MTV Netnjorks izrekao kumulativnu kaznu od 255.000 funti zato što su TV stanice u ovoj mreži, bez obzira na upozorenja Ofcoma, nastavile sa zabranjenom praksom da pre 21h emituju sadržaje koji su štetni za decu i maloletnike.

Iste godine, Ofcom je kaznio ITV sa neverovatnih 5,6 miliona funti, što je bio tri puta veći iznos od do tada najviše izrečene kazne nekoj britanskoj TV stanici, a razlog tome nije bila samo težina prekršaja, već činjenica da se, uprkos upozorenju, prekršaj ponavljao.

Glavni cilj izricanja kaznenih mera jeste odvraćanje medija od kršenja zakona.

„Kazna mora da bude dovoljno visoka da menadžment nekog medija prepozna da mu nije isplativije da prekrši zakon i plati kaznu umesto da odmah postupi u skladu sa zakonom“, stoji u Pravilniku Ofcoma.

Mere koje može izreći REM slične su merama koje su na raspolaganju britanskom Ofcomu, sa izuzetkom mogućnosti izricanja novčanih kazni, koje su posebno efikasne. U tom smislu, bilo bi dobro izmeniti zakon i omogućiti domaćem Regulatoru da izriče novčane kazne.

Međutim, izostanak novčanih kazni iz domaće regulative nikako ne može biti opravdanje za REM što se godinama uzdržava od sankcionisanja emitera, iako za to gotovo svakodnevno postoje razlozi.

Da je REM, nakon usvajanja novih medijskih zakona 2014, ažurno radio svoj posao i srazmerno prekršajima u određenim situacijama izricao kaznu privremene zabrane emitovanja, svaki potencijalni prekršilac dobro bi razmislio da li da se upušta u kršenje zakona, a medijska scena u Srbiji bi danas bila neuporedivo zdravija i služila bi svojoj glavnoj svrsi – ostvarivanju javnog interesa.

U kontekstu slučaja Nenada Živkovića, tj. kontinuiranog napada RTV Pančevo i portala epancevo.rs na tog novinara, REM bi morao hitno da reaguje i da, zbog ponovljene kampanje, izrekne oštriju meru od one koju je doneo u martu. Pogotovo imajući u vidu, da ovakvom kampanjom blaćenja, RTV Pančevo direktno dovodi u opasnost bezbednost samog Živkovića.

Samo efikasnim i adekvatnim reakcijama REM-a može se stati na put nečasnom i neprofesionalnom radu medija koji u svojim programima i objavama krše ljudska prava, vređaju ljudsko dostojanstvo, služe propagandnim ciljevima, kao i uskim političkim i ekonomskim interesima.

Samo uz pomoć profesionalnog i kredibilnog REM-a može se započeti zahtevan posao uspostavljanja normalnosti u medijskom i javnom prostoru Srbije, što je preduslov za ozdravljenje srpskog društva i za stvaranje pravičnih uslova za predstojeće izbore.

Tagovi

Povezani tekstovi