Digitalizacija donosi kvalitet

Beograd – Grupa za reformu medijskog sektora, koju čine predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija i Asocijacija Lokal Pres, usvojila je platformu zajedničkog nastupa u odnosu na pitanja digitalizacije radiodifuzije u Srbiji.
Platformom je najavljeno zalaganje za što hitnije formiranje šireg savetodavnog tela za digitalizaciju radiodifuzije, u koje bi pored predstavnika nadležnih državnih organa ušli i predstavnici medijske industrije i telekomunikacionih kompanija, kao i predstavnici korisnika usluga, navodi se u saopštenju.
„Savetodavno telo za digitalizaciju imalo bi za svoj prvi zadatak da definiše ciljeve digitalizacije zemaljske radiodifuzije, koji bi morali insistirati na unapređenju medijskog pluralizma i raznovrsnosti medijskih sadržaja, kroz ojačanje ponude slobodno dostupnih (FTA) televizijskih kanala i njeno obogaćivanje novim uslugama koje digitalna radiodifuzija omogućava.
Advokat Slobodan Kremenjak objašnjava za Danas da je Grupa za reformu medijskog sektora usvajanjem ove Platforme krenula u pripremu za digitalizaciju radiodifuzije,“iako je krajnji rok za uvođenje digitalizacije do 2015. godine“.
– Digitalizacija mora da se uvede, pre ili kasnije. Najbolje bi bilo da se to učini do 2010, ali mislim da trenutno ne postolji volja kod nadležnih organa da se to izvede – navodi Kremenjak. Prema njegovim rečima, digitalizacija bi doprinela efikasnijem korišćenju prirodnih resursa i omogućila bi da se na mesto na kome se sada emituje jedan kanal „spakuju“ četiri kanala, a pri tom bi kvalitet slike i zvuka na tim kanalima bio bolji.
Grupa za reformu medijskog sektora smatra da usvojeni model prelaska na digitalno zemaljsko emitovanje mora da se primenjuje prvo u gusto naseljenim sredinama, zbog čega će se zalagati za pilot projekte u najvećim urbanim centrima.


J. D.

Tagovi

Povezani tekstovi