Digitalna televizija

Dosledno tradiciji nacionalnog TV giganta, RTS je započeo pilot program sa ciljem da se pripremi za neminovni prelaz na digitalno emitovanje, kako bi na najracionalniji i najefikasniji način omogućio gledaocima uživanje u programu koji emituje.


Digitalno emitovanje televizijskog programa (DVB – Digital Video Broadcasting) započet je pre petnaestak godina kada su razvijeni metodi i standardi koji se poslednjih godina uspešno uvode u život u mnogim zemljama Evrope. Tako, na primer, u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, skandinavskim zemljama, Italiji, Francuskoj, Španiji i Mađarskoj predviđaju da, kroz nekoliko godina, potpuno prekinu sa emitovanjem na starim analognim standardnima. Proizvođači TV prijemnika slede razvoj i danas se na tržištu može naći širok dijapazon prijemne kućne opreme. Najpraktičniji način pristupa digitalnom signalu je putem Set-up boxa (adaptera) čija se cena kreće oko 4.000 dinara.


Razlozi za prelazak na novi standard emitovanja leže u brojnim prednostima koje on nudi. Naime, mogućnost iskorišćenosti frekvencija TV kanala je znatno bolja, primetno je bitno poboljšanje kvaliteta prijema slike i tona, mogućnost prijema kvalitetnog TV signala u vozovima, autobusima i automobilima, stereo zvuk, mogućnost pružanja novih servisa koji se sa današnim standardima ne mogu uvesti. Za sada se signal digitalne televizije emituje sa predajnika na Avali, tako da korisnici sa šireg područja Beograda mogu pratiti tri televizijska kanala nacionalne televizije i četiri radio stanice u znatno boljoj, digitalnoj verziji.

Tagovi

Povezani tekstovi