Dosije o medijima

dosije-o-medijima

Naziv projekta: Dosije o medijima

Donator: Ministarstvo informisanjaiI telekomunikacija

Vreme realizacije: 1.08.2023 – 31.12.2023.

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

Budžet: 1,240,000,00 RSD

O projektu: 

 

Svrha ovog projekta je doprinos  izgradnji kapaciteta, umrežavanju i podsticanju novinarske komunikacije, dijaloga i solidarnosti o aktuelnim medijskim temama i pitanjima, kao i povecćanje razumevanja javnosti za položaj medija i novinara u Srbiji. Specifični cilj projekta je unapređenje kvaliteta i kvantiteta medijskog izveštavanja o medijskim pitanjima kroz izdavanje podlistka Dosije o medijima.

 

Ova svrha biće ispunjena kroz proizvodnju minimum 40 tekstova i plasiranje četiri broja Dosijea o medijima u podlistku dnevnih novina Danas, ali kroz sve kanale komunikacije NUNS – a (sajt, bilten, mejling lista članstva i društvene mreže Udruženja) kojima planiramo da dopremo do minimum 35.000 građana Srbije.  Ciljnu grupu projekta predstavljaju pre svega novinari i ostali medijski profesionalci, sindikati, novinarske i medijske organizacije i donosioci odluka, kao i šira javnost.

 

Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta, umrežavanje i podsticanje novinarske komunikacije, dijaloga i solidarnosti o aktuelnim medijskim temama i pitanjima, kao i povecćanje razumevanja javnosti za položaj medija i novinara u Srbiji.

 

Specifični cilj projekta je unapređenje kvaliteta i kvantiteta medijskog izveštavanja o medijskim pitanjima kroz izdavanje podlistka Dosije o medijima.

 

Primarna ciljna grupa su novinari i medijski radnici i radnice, samostalni novinari (frilenseri).

 

Sekundarna ciljna grupa su predstavnici novinskih udruženja, sindikata, kao i organizacije civilnog sektora koje se bave pitanjem radnih prava i medijskih sloboda. Sekundarnoj ciljnoj grupi, takođe, pripadaju donosioci odluka, kao i šira javnost.

 

Rezultati:

 

  1. Ciljna grupa i šira publika su upoznati sa stanjem medijskih sloboda i problemim novinara i ostalih medijskih profesionalaca
  2. Postignut veći stepen umrežavanja i podstaknuta novinarska komunikacija, dijalog i solidarnost o aktuelnim medijskim temama kao i proširena saradnja članova NUNS-a

 

Aktivnosti:

 

  1. Pripremne aktivnosti projekta
  2. Monitoring dešavanja na medijskoj sceni Srbije
  3. Analiza Akcionog plana za poglavlje 23
  4. Pisanje tekstova
  5. Grafičko uređivanje
  6. Distribucija Dosijea o medijima
  7. Promocija

 

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi