Dostupni “Rolling Innovation Fund” grantovi

izvor: Balkans Media
izvor: Balkans Media

USAID-ov program pomoći medijima na Balkanu za jačanje organizacione spremnosti

 

Dok unapređujemo otporan razvoj (BMAP Forward)

 

Iznos granta za pojedinačne grantove: do $2,950.00

 

Iznos granta za registrovana lica: do 7.000,00 USD

 

Trajanje: 3-6 meseci

 

Rok za prijavu: 13.06.2024

 

Ciklus 4: četvrtak, 13. jun, u 17:00 CET

 

Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja (BMAP Forward), koji finansira USAID, a sprovodi Internews kao deo Mehanizma podrške ljudskim pravima PROGRESS, ponovo otvara poziv za svoj Rolling Innovation Fund.

 

 

Šta je Rolling Innovation Fund?

 

Rolling Innovation fond je stalna prilika za grantove u okviru USAID-ovog BMAP Forward-a, otvorena za pojedince, organizacije civilnog društva i medije sa sedištem u pet zemalja Zapadnog Balkana BMAP Forward (pogledajte kriterijume podobnosti u nastavku). BMAP Forward promoviše kontinuirano generisanje ideja i podržava regionalne veze tokom implementacije projekta.

 

Fond će podržati projekte i ideje zasnovane na unapređenju prava žena i LGBTQAI+ prava koristeći najnovija tehnološka i digitalna rešenja i trendove relevantne za medijsku zajednicu u regionu.

 

Tražimo ideje koje unapređuju medije tehnološkim inovacijama i lokalizovanim alatima, kao i projekte orijentisane na rešenja koji će pomoći u suočavanju sa izazovima sa kojima se žene i LGBTQAI+ suočavaju u digitalnom okruženju širom regiona Zapadnog Balkana.

 

 

Ko je kvalifikovan?

 

Rolling Innovation Fund je otvoren za timove i pojedince sa sedištem u pet zemalja zapadnog Balkana BMAP Forward (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), uključujući BMAP Forward Key Media Partners, druge nezavisne medijske organizacije, timove pojedinaca, frilenseri i profesionalci koji rade sa medijima kao što su novinari, urednici, predstavnici civilnog društva/NVO, IT programeri, dizajneri i umetnici željni inovativnih ideja.

 

Sve o grantu i prijava na isti ovde.

 

Izvor: Balkans Media

Tagovi

Povezani tekstovi