Država odbila i dividende

Skupština akcionara Kompanije „Novosti“ odbila je, na sednici u subotu, sve tačke dnevnog reda osim zapisnika s predhodne sednice, jer je predstavnik državne zajednice SCG Jelena Filipović-Anđelković priključila svoj paket akcija manjiskom paketu malih akcionara. Za završni račun i raspodeli dobiti, glasalo je 2.177 akcija malih akcionara, trinaest je bilo uzdržanih, dok je 1.444 akcija malih akcionara bilo-protiv. Ključnu ulogu na prekjučerašnjoj sednici, međutim, odigrala je državna zajednica, koja je svoj paket od 1.989 akcija, priključila manjinskom malih akcionara, glasajući protiv svih tačaka dnevnog reda, uključujući i i završni račun i raspodelu dobiti, koja uključuje isplati dividendi i viška zaposlenih.


-U radu Skupštine nije učestvovao Momir Čabarkapa, koji predvodi „Udruženje malih akcionara 2004“, jer nije uspeo da sakupi dovoljan broj akcija (200) da učestvuje u radu Skupštine. Zastupnik državne zajednice i mali akcionari iz Kluba Branislava Novčića,pak, sinhronizovano su odbili sve tačke dnevnog reda-od završnog računa do raspodele dobiti.  Nisu glasali ni za izveštaj Nadzornog odbora, zbog čega su sva tri člana podneli ostavke. Na Skupštini nije pokrenuto pitanje odgovornosti i izglasavanja nepoverenja Upravnom odboru, o čemu su pisali pojedini mediji i nagoveštavale neke grupe akcionara. Na Skupštini nije bilo reči ni o poverenju generalnom direktoru i glavnom uredniku Kompanije „Novosti“ Manojlu Vukotiću, kojeg, inače, bira Upravni odbor.


-Manjinski klub akcionara, zajedno s predstavnikom državne zajednice, iako je odbio završni račun i izrazio sumnju u finansijsko stanje Kompanije, tražio je naknadno da se dividende isplate akontaciono, i to na šest umesto predloženih četri hiljade. Državna zajednica posebno je insistirala da se i njoj uplate dividende, mada je država najveći dužnik Kompanije „Novosti“ za prošlu godinu.


Govorilo se i o aktuelnoj ponudi za preuzimanje državnog paketa u „Novostima“ od strane nemačkog Vac-a, drastičnom povećanju dividendi naredne godine i svim drugim pitanjima oko eventualne transformacije Kompanije „Novosti“. Sednica je završena dogovorom o formiranju radnog tela koje treba da pripremi narednu-vanrednu sednicu Skupštine akcionara, na kojoj bi se prevazišli nesporazumi i podele, pre svega malih akcionata Kompanije „Novosti“. 

Tagovi

Povezani tekstovi