Etar Srbije – između paragrafa i pravičnosti

Beograd – Izmene i dopune Zakona o radiodifuziji uvršćene u skupštinsku proceduru po hitnom postupku i namah izglasane izazvale su kontradiktorne reakcije političara, stručnjaka i članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Između ostalog, ovo telo dobija nova ovlašćenja (odluka o prekidu programa, čak i satelitskog, kao i njena realizacija), a dvema televizijskim stanicama koje su dobile nacionalnu frekvenciju dat je grejs period da pripreme dosad neviđeni program.
Ministar kulture Dragan Kojadinović rekao je da su se novi paragrafi našli u parlamentu mimo resornog ministarstva što je, ocenjuje on, svojevrsni skandal, budući da je to ministarstvo nekoliko meseci pripremalo izmene i dopune zakona. Kojadinović je zaključio da su članovi Saveta RRA „propustili priliku da budu nezavisni“.
– Najznačajnija je promena koja se odnosi na nadzor nad radom emitera. Jer, ukoliko je Agenciji omogućeno da autonomno odlučuje o dozvolama za emitovanje programa, treba joj omogućiti da svoje odluke sprovede u život. Ukoliko je to nemoguće, suvišno je donošenje bilo kakve odluke koja se ne može sprovesti u praksi – kaže za Danas Aleksandar Vasić, zamenik predsednika Saveta RRA.
Vasić ističe da se izmenama i dopunama ne menja suština Zakona.
– Izmene i dopune su zapravo tehničke promene, jer se ovaj Zakon prvi put ovde primenjuje. A sve što se primenjuje prvi put mora da pretrpi neke izmene da bi se u praksi sprovelo. Zakon je donet 2002, tadašnja vlada nije imala rešenja da ga sprovede u život. Zakon je napisan u kabinetu, bez uvida u to kako se stvari odvijaju na terenu – kaže Vasić.
Član Saveta Slobodan Đorić ističe da je Savet Agencije, dobivši prerogative da gasi emitere koji nezakonito posluju, dobio u neku ruku vruć krompir i nepopularan posao.
– Međutim, moramo da zaštitimo emitere koji posluju po zakonu od „divljaka“ – i to je demokratija – kaže Đorić.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka koji je učestvovao u izradi osnovnog teksta Zakona o radiodifuziji, naglašava da i prema našem zakonu i prema evropskim iskustvima treba da budu učvršćene i povećane nadležnosti Saveta RRA.
– Toga smo se držali kada smo donosili Zakon. Problem je u tome što ovakvim izmenama po hitnom postupku, aktiviranjem jednog malog broja poslanika koji su to uspeli da uguraju u parlament, imamo dovoljno indicija za zaključak da, nažalost, RRA i njen Savet nisu dovoljno nezavisni – kaže za Danas Veljanovski.
Komentarišući stav ministra Kojadinovića da je Savet „propustio priliku da bude nezavisan, Veljanovski kaže da nije ni mislio da će saveti u svim svojim sastavima pokazati „preveliku želju za nezavisnošću“.
– Naprotiv, mislim da je ovakav izbor članova Saveta i napravljen da bi krugovi na vlasti, s jedne, i zainteresovani mediji, s druge strane, mogli da imaju uticaj na Savet. Članovi Saveta treba da budu nezavisni, ali bi sastav trebalo da bude drugačiji i da njegovi članovi stvarno garantuju nezavisnost. Mislim da sada takav sastav nemamo – kaže Veljanovski.
Sagovornik Danasa ističe da je nezahvalno komentarisati odluke Saveta bez uvida u dokumentaciju.
– Zainteresovani emiter koji smatra da ispunjava više uslova za dobijanje frekvencije od onih koji su frekvenciju i dobili trebalo bi da se obrati sudu i dokaže da je to tačno – kaže Veljanovski.


B. Tončić

Tagovi

Povezani tekstovi