Frekvencije podeljene na „lepe oči“

Beograd-Niška televizija TV5 podnela je prigovor na Odluku o izdavanju dozvola za emitovanje TV programa sa nacionalnom pokrivenošću sa predlogom da Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) tu odluku izmeni, poništi i sprovede ponovni postupak. Kako su na konferenciji za novinare juče u Beogradu izjavili predstavnici TV5, prigovor je uložen zbog „bitnih povreda odredbi upravnog postupka, postupka predviđenog Zakonom o radiodifuziji i Statutom RRA, kao i zbog povreda materijalnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja“. Izvršni direktor TV5 Nataša Čorbić je kao bitne povrede odredbe postupka navela da RRA nije ispoštavala zakon i nije u zakonskom roku donela obrazloženje odluke o dodeli frekvencija emiterima koji su na tom konkursu odbijeni, kao i to da odluka nije doneta u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Kao povredu materijalnog prava, ona je navela da su frekvencije dodeljene samo emiterima iz Beograda, iako Strategija razvoja radiodifuzije navodi da će RRA podržati demetropolizaciju, i dodala da je TV5 ostala bez frekvencije jer „nije dobila dovoljan broj glasova, a ispunila je sve uslove konkursa“. Oni su istakli da su u osam od ukupno deset kriterijuma bolji od ostalih televizija, a najviše od televizija Hepi, Košava i Avala koje su dobile nacionalnu frekvenciju, a u čiju dokumentaciju su predstavnici TV5 imali uvid prošle nedelje. Prema rečima Nataše Čorbić, televizije Hepi i Košava nisu dostavile plan ulaganja i poslovni plan, a u njihovoj dokumentaciji se ne pominju ulaganja od 32,5 miliona evra, što je naveo Savet RRA u svojoj odluci.


TV Hepi nije navela da konkuriše kao specijalizovana, dečja televizija, već za emitovanje celokupnog programa, rekla je Čorbićeva i dodala da ta televizija nekoliko godina nije izmirivala obaveze po osnovu emitovanja fonograma.


Prema rečima tehničkog direktora TV5 Miloja Nešića, Hepi i Košava su u pogledu dva konkursna dokumenta priložili „apsolutno neprihvatljivu i nepotpunu dokumentaciju“. TV Hepi, kako je istakao, nema građevinski elaborat i ugovor o zakupu poslovnog prostora, što nedostaje i televiziji Košava, a uvidom u dokumentaciju tih medijskih kuća utvrđeno je da ne zadovoljavaju tehničko-tehnološke minimume neophodne za emitovanje. Nešić je dodao i da im je 8. maja advokat RRA rekao da ta dokumentacija nije ni pregledana.


Oni su ponovili da je niška TV5 odbijena zbog toga što je vlasnik 26,6 odsto kapitala Olivera Nedeljković, sestra Bogoljuba Karića, ali su istakli da je taj podatak poznat od 1995. godine i da, ako je to bilo sporno, nije trebalo ni da prihvate njihovu kandidaturu.


Urednik te televizije Zoran Marjanović rekao je da je sakupljeno 18.000 potpisa građana za peticiju kojom će biti zatraženo da Skupština Srbije ukine odluku Saveta RRA.


Beta

Tagovi

Povezani tekstovi