Frekvencije za lepa obećanja

Dakle, kako ne bih ponavljao već izrečene stavove u javnosti, zadržaću se na komentaru člana 68 Zakona koji je suština, bit radiodifuzne delatnosti, a koji nije uzet u obzir u dva od tri elementa takozvanog obrazloženja (kriterijumi i utvrđivanje činjenica relevantnih za kriterijume odlučivanja, koje je Savet bazirao uglavnom na čl. 53 Zakona).


Dakle, član 68 Zakona propisuje opšte obaveze emitera u odnosu na programske sadržaje i glasi: „Svi emiteri u oblasti svoje programske koncepcije dužni su da, prilikom emitovanja programa, poštuju sledeće standarde u odnosu na sadržaj programa:


1. Primenjujući svetske i nacionalne standarde, obezbede proizvodnju i emitovanje kvalitetnog programa kako sa tehničkog stanovišta, tako i sa stanovišta sadržaja programa;


2. Obezbede slobodno, potpuno i blagovremeno informisanje građana;


3. Prenesu važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti i imovine;


4. Doprinesu podizanju opšteg kulturnog i saznajnog nivoa građana;


5. Ne emituju programe čiji sadržaji ne mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine“.


Bidići da je Savet utemeljio odluku uglavnom na osnovu čl. 53 Zakona, ne uvažavajući čl. 68, smatram da nikako nije mogao dodeliti dozvolu nepostojećim emiterima na osnovu lepih obećanja bez uvida u sadržaj programa, bez garancije za investicione planove, bez kadrova…


Odbacujem šturo, ničim utemeljeno tzv. obrazloženje na osnovu koga „Savet ne može da izda dozvolu RTV 5 Niš“. Noćno gašenje RTV BK je neprihvatljivo, s obzirom na to da je ova TV, uz nesporno visoki profesionalizam u svakom smislu, mnogo ranije više puta izrazila visok stepen pristrasnosti u odnosu na političku partiju svog gazde, te je joj je dozvolu bilo moguće uskratiti mnogo ranije na isključivo legalan način, u zakonom predviđenoj proceduri, što bi bio kvalitetan doprinos početku uređenja medijske sfere kod nas.


Smatram da Savet treba da ponovi konkurs o izdavanju dozvola, da treba proširiti sastav Saveta RRA članovima novinarske profesije (NUNS); neodrživo je dodeljivanje dozvola podnosiocima prijava koji trenutno ne emituju program; obavezno dodeliti dozvolu emiteru sa sedištem van Beograda. Ovih dana slobodna, demokratska javnost ponovo pokušava da inicira pokretanje demokratskih procesa u Srbiji, kao nekada daleke 1989. god. Možda ovaj put neće biti uzalud?!


diplomirani iženjer Mihajlo Perić iz Paraćina

Tagovi

Povezani tekstovi