I VAC upozorava zbog Novosti

VAC poziva nadležne da ne dozvole da neodgovornim postupcima budu dovedeni u pitanje javnost i zakonitost procesa privatizacije kompanije Novosti i upozorava da će tražiti od nadležnih evropskih institucija da intervenišu u okviru svojih nadležnosti.
U tekstu koji je potpisao Srđan Kerim podseća se da je pre tačno godinu dana počeo proces privatizacije Novosti i da je VAC naveo da je zainteresovan za učešće u tom postupku. „U tom smislu, podneli smo ponudu za preuzimanje većinskog paketa akcija te kompanije na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i ostalih pravila za zakonito sprovođenje postupka privatizacije. VAC je tada i danas poštovao zakonske okvire i pozitivne propise i zadate uslove nadležnih državnih organa za sprovođenje postupka privatizacije“, navodi VAC.
„U međuvremenu, postupak je prekinut uz obrazloženje da moraju biti regulisani imovinsko-pravni odnosi u Srbiji i Crnoj Gori. U poslednje vreme došlo do nekih pojava koje su navodno motivisane zaštitom interesa malih akcionara, a u suštini znače ne samo ozbiljno remećenje postupka privatizacije, već i stvaranje uslova za nejednako vrednovanje akcija“, navodi VAC.


 


„Akcionari, pazite“


Komisija za hartije od vrednosti upozorila vlasnike hartija da se čuvaju poslova u kojima mogu izgubiti pravo vlasništva.
Povodom pokušaja trgovine akcijama van finansijskog tržišta, Komisija je upozorila da se vlasnicima može desiti da uđu u poslove čija je posledica gubitak prava raspolaganja akcijama.
„Osnivanje društava sa ograničenom odgovornošću ili ortačkih društava sa osnovnom svrhom da se stekne vlasništvo nad akcionarskim društvom je zaobilaženje institucija finanansijskog tržišta, odnosno berze, koje su jedini zakonit i javan način trgovanja akcijama“, saopštava Komisija.
Komisija za hartije od vrednosti navela je da akcionari uplatom kapitala u takva društva, u vidu akcija, zauvek prenose svoje pravo svojine nad hartijom od vrednosti, odnosno zauvek gube pravo da njom raspolažu. Formiranje d.o.o. ili ortačkih društava onemogućava legalan način trgovanja akcijama, zaustavlja razvoj finansijskog tržišta i ukida smisao njegovog postojanja. „Komisija za hartije od vrednosti zato ističe da je neophodno usvajanje paketa sistemskih zakona kojima se celovito reguliše funkcionisanje tržišta kapitala“, ističe se u saopštenju.

Tagovi

Povezani tekstovi