IFJ I SEEMO podržali novinarska udruženja

IFJ i SEEMO posebno podržavaju zahtev NUNS i UNS iznet u saopštenju od 24.aprila 2006.godine da  u tom procesu ne sme biti selektovnosti niti nedozvoljenih uticaja političkih grupacija i drugih interesnih grupa.


“Pozivamo nadležne organe da preduzmu sve potrebne mere u  reorganizaciji procesa rapodele frevencija i da u slučaju upotrebe policijskih snaga poštuju međunarodne standarde”, kaže se u pismu IFJ upućenom NUNS.


 IFJ i  SEEMO dalje naglašavaju da podržavaju napore na uvođenju reda u sferi elektronskih medije u Srbiji, ali da su zabrinuti zbog dešavanja nastalih nakon ovih odluka i upozoravaju da se pri donošenju ovako važnih odluka u obzir mora uzeti javni interes i kritičko mišljenje javnosti.


“Upozoravamo da nadležni državni organi moraju voditi računa o razlici postupanja sa kriminalnim i medijskim organizacijama, jer čak iako su medijske organizacije pravile određene greške u radu one imaju specifičnu ulogu u javnom životu”, naveo je Oliver Vujović generalni sekretar SEEMO u pismu NUNS.


IFJ  i SEEMO obratiće se i najvišim državnim zvaničnicima Republike Srbije sa zahtevom da  nadležne državne institucije iznesu detaljna obrazloženja donetih odluka i još jednom ih preispitaju, kao i da ovim pitanjima daju najviši državni značaj.


 


U Beogradu: 3. 05. 2006.


Sekretrijat NUNS-a

Tagovi

Povezani tekstovi