Ima nade za Borbine radnike

Ovo Udruženje uputilo je zahtev predsedniku i premijeru Srbije, nadležnim ministarstvima kao i Agenciji za privatizaciju, tražeći da se bivšim i sadašnjim zaposlenim, kao i u slučaju drugih firmi, omogući deo besplatnih akcija. Čelnici Udruženja tvrde da je njihov zahtev pravno utemeljen i da se ne razlikuje od stotine drugih slučajeva društvenih preduzeća u Srbiji i očekuju korektnu saradnju sa državom koja takođe ima vlasništvo u Borbi. Ukoliko njihov zahtev ne bude ispunjen, pokrenuće spor za utvrđivanje


Spasojević, koji je trideset godina proveo na raznim funkcijama u NIP Borba, objašnjava za Danas da se već iz činjenice da su zaposleni u listu Večernje novosti mogli da upišu akcije i da ih prodaju, a da to pravo recimo, nisu dobili radnici Štamparije Borba, iako su decenijama bili u istom preduzeću, govori da zakoni o privatizaciji i o preduzećima nisu poštovani u ovom slučaju. Ukratko, prema njegovim rečima, zaposleni u firmama ćerkama nekadašnje velike Borbe, ostali su bez akcija zahvaljujući tome što su se bivše OUR (organizacije udruženog rada) izdvajale kao posebna preduzeća na nezakonit način. On se sastojao u tome da su registrovani kao firme samo na osnovu adrese i direktora, ali bez imovine, što je takođe bio neophodan uslov.


Tokovi svojine su zamagljeni, a deobni bilans imovine nikada nije bio napravljen, preduzeća koja nisu ni mogla da se registruju potom su se privatizovala – navodi Spasojević.
On kaže da na ovaj način ljudi koji su i po četrdeset godina radili u ovom izdavačkom gigantu i iz čijih su se plata izdvajala sredstva za investicije, nisu dobili ništa.
Ali, da bivši i sadašnji zaposleni u Borbinim firmama mogu da ostvare svoja prava na besplatne akcije, svedoči i dokument Službe za katastar Republike Srbije, izdat 24. avgusta ove godine, prema kome je vlasnik zgrada u Kosovskoj i Dečanskoj ulici Savezna javna ustanova Borba.
Reč je o oko 36 hiljada kvadrata prostora u najužem centru grada, gde se cena kreće oko 2800 evra po kvadratu. Spasojević procenjuje da ima oko 2.700 sadašnjih i bivših radnika Borbinih preduzeća, koji bi na osnovu ovih nekretnina polagali pravo vlasništva nad trećinom imovine vredne oko 120 miliona evra. Ostatak bi pripao državi.
Spasojević podseća i da je Savezna javna ustanova Borba 2002. godine podeljena na Novosti, Štampariju i Kompaniju Borba u kojoj su ostali istoimeni list, Plasman i Transport, ali da su Plasman i Transport potom prodati danskoj kompaniji Emi. Smatra se da je pravi vlasnik jedan domaći kontroverzni biznismen, a Udruženje najavljuje i da će tražiti istragu o ovome. Kada je reč o aktuelnoj prodaji akcija Večernjih novosti, čelnici Udruženja ističu da njihova namera nije da osporavaju ovu privatizaciju nego, naprotiv, smatraju da su mali akcionari Novosti oštećeni zato što u njihove akcije nije „uračunata“ celokupna imovina Borbe.


 J.  Lukač


 


 

Tagovi

Povezani tekstovi