Informativni program adut lokalnih televizija

Dragan Kremer, savetnik u Ajreksu Promediji, istakao je da lokalne televizije u odnosu na one sa nacionalnim frekvencijama najviše zaostaju u domenu zabavnog i filmskog programa, pre svega zato što raspolažu s manje novca, ali da u informativnom programu neke od njih uspevaju da pariraju velikim TV stanicama.


-Da bi lokalne TV stanice ostvarile konkretnost u odnosu na nacionalne, neophodna je obuka zaposlenih u programskom, markentiškom i tehničkom smislu, a jedan od najefikasnijih načina da se gledalište zadrži jeste ulaganje u informativni program – objasnio je Kremer i kao pozitivan primer naveo TB Zaječar, kao vodeću medijsku kuću u istočnoj Srbij.


I.T.

Tagovi

Povezani tekstovi