Informer diskriminisao LGBT osobe

poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti

[box align=’box-left’ id=’8278′]

Listu Informer preporučeno da ubuduće ne objavljuje priloge koji su uznemirujući i ponižavajući i kojim a se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica LGBT populacije kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije

U mišljenju koje je doneto u postupku povodom pritužbi 13 organizacija civilnog društva i građanka M.D. protiv dnevnih novina „Informer“ a povodom naslovne strane i teksta koji je objavljen 30. marta 2015, između ostalog se navodi da su ovim tekstom izražene ideje i stavovi koji su uznemirujući i ponižavajući i da se njima vređa dostojanstvo osoba drugačije sekusalne orijentacije od heteroseksualne odnosno, da se odabirom naslova i podnaslova teksta prekršene odrede Zakona o zabrani diskriminacije.

U pritužbi koju je Labris podneo sa drugim članicama koalicije protiv diskriminacije (Koaliciju protiv diskriminacije čine: Cenar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Chris – Mreža odbora za ljudska prava koju čine Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Negotin, Vojvođanski centar za ljudska prava, Građanski forum Novi Pazar, Gejten LGBT, Labris, Praksis, Regionalni centar za manjine i Udruženje studenata sa hendikepom) kojoj su se pridružili i organizacija Kultur Park i građanka M.D., navedeno je da se smatra da je sam naslov diskriminanatoran, kao i oslovljavanje gej muškaraca terminom “pederi“, kao i da je da je problematično predstaviti „spornim“ one delove prve verzije zakona o rodnoj ravnopravnosti koji govore o ravnopravnom tretmanu svakog lica da podnese zahtev za usvojenje deteta bez obzira na pol i bračno stanje.

U tekstu povodom koga je pritužba podneta, navodi se kao skandalozno, mogućnost da se izjednači tradicionalna porodica sa gejevima i lezbejkama, te su podnosioci pritužbe istakli da smatraju da ovakvim tekstom Informer doprinosi još većoj socijalnoj distanci prema LGBT osobama, koja je sudeći prema poslednjem istraživanju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, upravo premaLGBT osobama najveća i iznosi 80%. (80% ispitanih koje ne želi LGBT osobu u svojoj porodici i okruženju)

Podsećamo da je u Srbiji od 2009. godine, na snazi Zakon o zabrani diskriminacije kojim se uređuje opšta zabrana diskriminacije i da je između ostalog diskriminacija LGBT osoba na osnovu njihovog ličnog svojstva – seksualne orijentacije – zabranjena članom 12 ovog zakona.

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava pozdravlja mišljenje dato u korist zaštite dostojanstva i prava LGBT populacije u kom je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Očekujemo uskoro i mišljenje poverenice povodom izjava poslanika Aleksandra Martinovića o LGBTpopulaciji.

Labris će i u budućnosti nastaviti da reaguje na slučajeve diskriminacije i govora mržnje, da se trudi da koristi postojeće zakone i mehanizme za zaštitu ljudskih prava tj. da monitoriše primenu onih propisa koji štite osnovna ljudska prava LGBT populacije.

Tagovi

Povezani tekstovi