„Interkulturalna povelja – Kula motrilja“

gg

Već deset godina u multietničkim sredinama, kao što je Sandžak, posvećeni smo promociji i afirmaciji interkulturalnosti, svesni da ona podstiče na razmišljanje o razlikama etničke, kulturne, religiozne i druge prirode, o borbi protiv predrasuda, mirnom životu među narodima, pojedincima ili grupama različitog porekla, jednakim mogućnostima u obrazovanju ili ispovedanju različitih veroispovesti, ispoljavanju drugačijih mišljenja, stavova, toleranciji prema staroj populaciji i mnogim drugim identitetima.  

 

Polazeći od činjenice da je interkulturalnost koncept koji je obeležio sve naše napore usmerene na osnaživanju lokalne zajednice u razumevanju vrednosti za koje se kao civilno društvo borimo, kroz svakodnevani rad sa mladima i kontinuiranim aktivnostima koje doprinose podizanju svesti  o značaju ljudskih i manjinskih prava, doneli smo odluku o uspostavljanju nagrade pod nazivom, „Interkulturalna povelja – Kula motrilja“ koju ćemo svake godine u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava dodeljivati pojedincima, institucijama i kolektivima koji svojim angažovanjem i radom doprinose afirmaciji koncepta interkulturalnosti u lokalnoj zajednici. 

 

Kula motrilja simbol je grada Novog Pazara i u našoj viziji uspostavljanja ove nagrade ona predstavlja snagu pojedinaca, institucija i kolektiva koji aktivno motre i brane  vrednosti interkulturalizma i ljudskih prava u lokalnoj zajednici.   

 

Čini nam posebno zadovoljstvo da Vas obavestimo da su laureati novouspostavljene nagrade za 2022. godinu:  

  

Medicinska škola „Dva heroja“: Za pružanje kontinuirane podrške u sprovođenju aktivnosti na promociji interkulturalnosti, ljudskih i manjinskih prava i rodne ravnopravnosti. Medicinska škola „Dva heroja“ prepoznaje značaj aktivnosti koje organizuju organizacije civilnog društva u radu sa mladima i time direktno doprinosi podizanju svesti svojih učenika i učenica o razumevanju suštinskih pitanja iz korpusa ljudskih prava i vrednosnog sistema zasnovanog na načelima demokratije. 

 

Internet portal „Free media“: Za prepoznavanje značaja životnih tema i kreiranje medijskih sadržaja koji doprinose promociji i afirmaciji interkulturalnosti u lokalnoj zajednici.  Internet portal „Free media“  ulaže maksimalan napor u proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije  u lokalnoj zajednici i afirmiše javni interes kroz  nepristrasno, istinito i potpuno informisanje građana/ki.    

  

Dodela Interkulturalne povelje „Kula motrilja“ laureatima biće održana u Medicinskoj školi „Dva heroja“ u sredu, 7. decembra 2022. godine sa početkom u 12.00 časova.   

Tagovi

Povezani tekstovi